Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH VI-GOOD FARM

Ngày thành lập: 07/11/2018

Địa chỉ: 8 Lô 17 Phạm Thế Hiển, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 8, Lot 17 Pham The Hien, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 0315376944
Tên v.tắt/giao dịch VIGOFA CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận 8
Người đại diện Trần Quốc Việt
Địa chỉ N.Đ.diện 506 Chung cư Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 506 Chung Cu Luu Huu Phuoc, Ward 15, District 8, Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính