Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thang Máy Việt Tiến

Ngày thành lập: 12-09-2018

Địa chỉ: Số 63 Châu Thị Hóa, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 63 Chau Thi Hoa, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Mã số thuế 0315266324
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thang Máy Việt Tiến
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Võ Công Tâm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thang Máy Việt Tiến

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính