Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sơn Minh Hiếu

Ngày thành lập: 11-09-2019

Địa chỉ: 23/39/42 Đường Hồ Thành Biên, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23/39/42, Ho Thanh Bien Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0315888572
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Xuân Hương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sơn Minh Hiếu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Sheng Ou
Địa chỉ: Số 70, Khu 04, Đường ĐX150, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 70, Khu 04, DX150 Street, Tuong Binh Hiep Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702811798

Bình Dương

Ngày thành lập: 20-09-2019