Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sơn Minh Hiếu
Mã số thuế:

0315888572

Địa chỉ: 23/39/42 Đường Hồ Thành Biên, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23/39/42, Ho Thanh Bien Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Đông Tây Nam Bắc
Mã số thuế:

0315858521

Địa chỉ: 90 đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90, 102 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-08-2019

Công Ty TNHH Chungchun Việt Nam
Mã số thuế:

0315800747

Địa chỉ: Số 95, Đường số 13 (Tám Danh), Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 95, Street No 13 (TAM Danh), Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Vương Used Cars
Mã số thuế:

0315797974

Địa chỉ: 38 Đường 198 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38, 198 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Xnk Hoàng Hà
Mã số thuế:

0315778756

Địa chỉ: 114 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 114, 130 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Như Ý Châu
Mã số thuế:

0315740417

Địa chỉ: 223 Đường Bùi Điền, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 223, Bui Dien Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Bánh Bao Đức Ký
Mã số thuế:

0315726740

Địa chỉ: 704 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 704 Pham The Hien, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Producing various types of bread from flour)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Atech Sài Gòn
Mã số thuế:

0315659879

Địa chỉ: Số 86 Châu Thị Hóa, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 86 Chau Thi Hoa, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty TNHH Blue Group
Mã số thuế:

0315631513

Địa chỉ: Số 9 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, 130 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp