Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thiết Kế Trần Dũng

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: 314/86/28 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 314/86/28 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): In ấn (Printing)

Mã số thuế 0315784012
Tên v.tắt/giao dịch Tran Dung Design Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trần Chí Dũng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Trần Dũng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính