Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Quận 8- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BÁN CÂY CẢNH ĐẸP
Mã số thuế:

0315471041

Địa chỉ: 46/11 âu Dương Lân, Phường 3 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 46/11 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Biz Plus
Mã số thuế:

0315277541

Địa chỉ: 90/14 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90/14 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Như Quỳnh
Mã số thuế:

0315277950

Địa chỉ: 219/52 Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 219/52 Ta Quang Buu, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0315262601

Địa chỉ: 330/30 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 330/30 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp