Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tập Đoàn Kiến Tạo Việt
Mã số thuế:

0316272183

Địa chỉ: Số 314/102 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 314/102 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-05-2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Ivy House
Mã số thuế:

0316155803

Địa chỉ: 304 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 304 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Đức Sỷ Supply
Mã số thuế:

0316158628

Địa chỉ: Số 431 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 431 Pham The Hien, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp D&k
Mã số thuế:

0316156807

Địa chỉ: 184/3 Đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 184/3, Au Duong Lan Street, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-02-2020

Công Ty TNHH Nông Dược S.a.c
Mã số thuế:

0316093025

Địa chỉ: Số 43-44, Đường âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 43-44, Au Duong Lan Street, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Thiên Minh Lê
Mã số thuế:

0316068332

Địa chỉ: 451/27A Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 451/27a Pham The Hien, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp