Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH NVC TÊN PHONG

Ngày thành lập: 07/09/2018

Địa chỉ: 48F/15A Bình Đông, Phường 14 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 48f/15a Binh Dong, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Mã số thuế 0315260587
Tên v.tắt/giao dịch NVC TEN PHONG CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận 8
Người đại diện Bàng Tuyền Huê
Địa chỉ N.Đ.diện 48F/15A Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 48f/15a Binh Dong, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nvc Tên Phong

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính