Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Viễn Thông Flytel
Mã số thuế:

0315943720

Địa chỉ: 141/22 Nguyễn Duy, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 141/22 Nguyen Duy, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Viễn Thông Newtel
Mã số thuế:

0315942131

Địa chỉ: 48F/8B Hoàng Sĩ Khải, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 48F/8B Hoang Si Khai, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH One Dollar Coffee
Mã số thuế:

0315930168

Địa chỉ: 132/7 Nguyễn Duy, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 132/7 Nguyen Duy, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH A & T Medical
Mã số thuế:

0315930538

Địa chỉ: 99D/17 Nguyễn Duy, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 99D/17 Nguyen Duy, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Elite Concepts Vietnam
Mã số thuế:

0315925640

Địa chỉ: 45K Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 45K Ben Binh Dong, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Giấy Tuấn Linh
Mã số thuế:

0315903929

Địa chỉ: 1E/6 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1e/6 Ben Binh Dong, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty TNHH Xd Qc Bảo Trâm
Mã số thuế:

0315883694

Địa chỉ: 8F/8B Hoàng Sĩ Khải , Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8F/8B Hoang Si Khai, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

CÔNG TY TNHH NEW ENEGERY A&T
Mã số thuế:

0315496543

 Điện thoại:

Địa chỉ: 48F/16 Bình Đông, Phường 14 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 48F/16 Binh Dong, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/01/2019

CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH GIA
Mã số thuế:

0315444400

Địa chỉ: 117 Hoài Thanh, Phường 14 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 117 Hoai Thanh, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of textiles (except apparel))

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH TM DV XD TIẾN THÀNH
Mã số thuế:

0315354595

Địa chỉ: 113/22H Hoài Thanh, Phường 14 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 113/22H Hoai Thanh, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp