Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thực Phẩm Lê Trần Gia

Ngày thành lập: 11-09-2018

Địa chỉ: 623-625 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 623-625 Tung Thien Vuong, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 0315264207
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thực Phẩm Lê Trần Gia
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Huyền Linh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính