Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Uniquess

Ngày thành lập: 13-05-2019

Địa chỉ: 146/1M Nguyễn Chế Nghĩa , Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146/1M Nguyen Che Nghia, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 0315676987
Tên v.tắt/giao dịch Uniquess Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Ngọc Thanh Lâm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Uniquess

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính