Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Dật Diệp
Mã số thuế:

0315886825

Địa chỉ: 104/11 Mạc Vân, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104/11 Mac Van, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH I-do Logistics Việt Nam
Mã số thuế:

0315709569

Địa chỉ: Số 88/20 Mạc Vân , Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 88/20 Mac Van, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty Cổ Phần Uniquess
Mã số thuế:

0315676987

Địa chỉ: 146/1M Nguyễn Chế Nghĩa , Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146/1M Nguyen Che Nghia, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Konet
Mã số thuế:

0315390057

Địa chỉ: 814/14 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 814/14 Nguyen Duy, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-11-2018

Công Ty TNHH Osyn
Mã số thuế:

0315211050

Địa chỉ: 64 Phong Phú, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 64 Phong Phu, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2018

CÔNG TY TNHH PHẠM LƯ
Mã số thuế:

0315028489

Địa chỉ: 523/10 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 523/10 Tung Thien Vuong, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/05/2018

Công Ty TNHH Nirhes
Mã số thuế:

0314967246

Địa chỉ: 154/16 Phong Phú, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 154/16 Phong Phu, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-04-2018

Công Ty TNHH Thái Gia Phát
Mã số thuế:

0314877419

Địa chỉ: 229/48 Tuy Lý Vương, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 229/48 Tuy Ly Vuong, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-02-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp