Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH WIZ STUDIO

Ngày thành lập: 07/09/2018

Địa chỉ: 46 Nguyễn Duy, Phường 10 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 46 Nguyen Duy, Ward 10, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Mã số thuế 0315259944
Tên v.tắt/giao dịch WIZ
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận 8
Người đại diện Võ Minh Thông
Địa chỉ N.Đ.diện B384/96A Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Delegate address B384/96a Doan Van Bo, Ward 16, District 4, Ho Chi Minh City

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wiz Studio

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính