Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 8- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV ĐỈNH PHÁT
Mã số thuế:

0315442555

Địa chỉ: 201/34 Dương Bá Trạc, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 201/34 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HAGONA
Mã số thuế:

0315369263

Địa chỉ: 301/12 Dương Bá Trạc, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 301/12 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH OFFICEONE VIETNAM
Mã số thuế:

0315337078

Địa chỉ: 231C/38 Dương Bá Trạc, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 231C/38 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH SKION
Mã số thuế:

0315260925

Địa chỉ: 201/48A Dương Bá Trạc, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 201/48a Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/09/2018

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kiên Khang
Mã số thuế:

0315252314

Địa chỉ: Số 231/116 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 231/116 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-08-2018

Công Ty TNHH Todocar
Mã số thuế:

0315245839

Địa chỉ: 290C/38A Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 290c/38a Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-08-2018

CÔNG TY CP VICO HUB
Mã số thuế:

0315235164

Địa chỉ: 290C/63/11A Dương Bá Trạc, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 290c/63/11a Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/08/2018

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Quốc Đăng
Mã số thuế:

0315191679

Địa chỉ: Số 6 Cư xá Bình Minh, Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6 Cu Xa Binh Minh, Duong Ba Trac Street, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kinh Doanh Trần Lâm
Mã số thuế:

0315166665

Địa chỉ: 73/4 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 73/4 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp