Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TM DV XD TIẾN THÀNH
Mã số thuế:

0315354595

Địa chỉ: 113/22H Hoài Thanh, Phường 14 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 113/22H Hoai Thanh, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH VINA TÂN GIA HÂN
Mã số thuế:

0315352446

Địa chỉ: Số 361/17/7 Đường Bến Bình Đông, Phường 15 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 361/17/7, Ben Binh Dong Street, Ward 15, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH MYVYNABUN
Mã số thuế:

0315353601

Địa chỉ: 1454/15 Phạm Thế Hiển, Phường 5 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1454/15 Pham The Hien, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN PHÚC
Mã số thuế:

0315347573

Địa chỉ: 466/31 Hưng Phú, Phường 9 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 466/31 Hung Phu, Ward 9, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 9, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH BITRADE
Mã số thuế:

0315349612

Địa chỉ: Số 49 Đường Số 1 Khu Dân Cư Hiệp ân, Phường 5 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 49, Street No 1, Hiep An Residential Area, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018