Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HẢI MINH
Mã số thuế:

0315483350

Địa chỉ: 373/20/02 Bùi Minh Trực, Phường 6 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 373/20/02 Bui Minh Truc, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH BÁN CÂY CẢNH ĐẸP
Mã số thuế:

0315471041

Địa chỉ: 46/11 âu Dương Lân, Phường 3 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 46/11 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN AVTECH VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315470672

Địa chỉ: 684 Hưng Phú, Phường 10 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 684 Hung Phu, Ward 10, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN RẠCH ÔNG
Mã số thuế:

0315481515

Địa chỉ: Lầu 1 Chợ Rạch ông, Nguyễn Thị Tần, Phường 2 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lau 1 Cho Rach Ong, Nguyen Thi Tan, Ward 2, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lâm Thịnh Hào
Mã số thuế:

0315478738

Địa chỉ: 77 Châu Thị Hoá, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 77 Chau Thi Hoa, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2019

Công Ty TNHH Wei Xun
Mã số thuế:

0315477854

Địa chỉ: Số 30, Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 30, 232 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Thành Phát
Mã số thuế:

0315468810

Địa chỉ: Số nhà 35, đường Đặng Thúc Liêng, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 35, Dang Thuc Lieng Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2019

CÔNG TY TNHH TECODE
Mã số thuế:

0315452627

Địa chỉ: 125/165 AT9 âu Dương Lân, Phường 2 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 125/165 At9 Au Duong Lan, Ward 2, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH THANG MÁY AN TÂM
Mã số thuế:

0315459541

Địa chỉ: 95/18/52A Nguyễn Ngọc Cung, Phường 16 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 95/18/52a Nguyen Ngoc Cung, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KING TÀI CHÍNH
Mã số thuế:

0315459421

Địa chỉ: Số 11A Đường Lý Đạo Thành, Phường 16 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 11a, Ly Dao Thanh Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV ĐỈNH PHÁT
Mã số thuế:

0315442555

Địa chỉ: 201/34 Dương Bá Trạc, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 201/34 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC DUYÊN
Mã số thuế:

0315449198

Địa chỉ: Số 180 Đường An Dương Vương, Phường 16 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 180, An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/01/2019