Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Nam Square
Mã số thuế:

0315487644

Địa chỉ: 49C Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49c Le Quang Kim, Ward 8, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 8, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨ AN
Mã số thuế:

0315486217

Địa chỉ: 881-883 Phạm Thế Hiển, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 881-883 Pham The Hien, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - XÂY DỰNG PHÚ HOÀNG PHÁT
Mã số thuế:

0315472782

Địa chỉ: 28 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 28, 232 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HẢI MINH
Mã số thuế:

0315483350

Địa chỉ: 373/20/02 Bùi Minh Trực, Phường 6 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 373/20/02 Bui Minh Truc, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH BÁN CÂY CẢNH ĐẸP
Mã số thuế:

0315471041

Địa chỉ: 46/11 âu Dương Lân, Phường 3 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 46/11 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN AVTECH VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315470672

Địa chỉ: 684 Hưng Phú, Phường 10 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 684 Hung Phu, Ward 10, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN RẠCH ÔNG
Mã số thuế:

0315481515

Địa chỉ: Lầu 1 Chợ Rạch ông, Nguyễn Thị Tần, Phường 2 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lau 1 Cho Rach Ong, Nguyen Thi Tan, Ward 2, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp