Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Phi Th
Mã số thuế:

0316187883

Địa chỉ: 14/12 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14/12 Tung Thien Vuong, Ward 11, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Cổ Phần Dv Nam Phát
Mã số thuế:

0316193573

Địa chỉ: 83 Đường số 1, Khu Hiệp Ân, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 83, Street No 1, Khu Hiep An, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Sx Tm & Dv Tâm Phát
Mã số thuế:

0316187795

Địa chỉ: 974 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 974 Ta Quang Buu, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Retailing by other uncategorized forms)

Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Cosmetic Đặng Gia
Mã số thuế:

0316187918

Địa chỉ: 128/19 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 128/19 Bui Minh Truc, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Và Thương Mại Minh Hải
Mã số thuế:

0316186304

Địa chỉ: Số 18, Đường Số 12, KDC An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 18, Street No 12, KDC An Duong Vuong, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Cà Phê Sạch Việt Nam
Mã số thuế:

0316189577

Địa chỉ: 238/8 Liên Tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 238/8 Lien, Tinh 5, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Phùng Tín
Mã số thuế:

0316184353

Địa chỉ: 210/20 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 210/20 An Duong Vuong, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Auma
Mã số thuế:

0316191223

Địa chỉ: 912A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 912a Ta Quang Buu, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty Cổ Phần Viair
Mã số thuế:

0316187160

Địa chỉ: 74/25 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 74/25 An Duong Vuong, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp