Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Ls One
Mã số thuế:

0315865832

Địa chỉ: 293/20 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 293/20 Tung Thien Vuong, Ward 11, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-08-2019

Công Ty TNHH United Petroleum
Mã số thuế:

0315861122

Địa chỉ: 2826 B Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2826 B Pham The Hien, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Spm Miền Nam
Mã số thuế:

0315864162

Địa chỉ: 109/26 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 109/26 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Esb
Mã số thuế:

0315856997

Địa chỉ: 192 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 192 Pham Duc Son, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-08-2019

Công Ty TNHH Đông Tây Nam Bắc
Mã số thuế:

0315858521

Địa chỉ: 90 đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90, 102 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-08-2019

Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Isocert
Mã số thuế:

0315855136

Địa chỉ: 2909A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2909a Pham The Hien, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-08-2019

Công Ty TNHH Tm Và Sx Việt Thành Lợi
Mã số thuế:

0315847424

Địa chỉ: Số 2 đường 2419 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2, 2419 Pham The Hien Street, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-08-2019

Công Ty TNHH Xông Hơi Xoa Bóp Massage Cát Tường
Mã số thuế:

0315833573

Địa chỉ: 948 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 948 Ta Quang Buu, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-08-2019

Công Ty TNHH Thái Tuệ
Mã số thuế:

0315836528

Địa chỉ: 32 Hoàng Minh Đạo, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 32 Hoang Minh Dao, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (Health care activities for meritorious, old and disabled people who are unable to care for themselves )

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp