Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BIIDEA
Mã số thuế:

0316647428

Địa chỉ: 17 Đường Cư xá Bình Đông, Phường 15 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 17, Cu Xa Binh Dong Street, Ward 15, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

CÔNG TY TNHH VAYO
Mã số thuế:

0316666533

Địa chỉ: 428/2/35/15 Đường Phú Định, Phường 16 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 428/2/35/15, Phu Dinh Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/12/2020

Công Ty TNHH Virgo Drotek
Mã số thuế:

0316661662

Địa chỉ: 1953/43 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1953/43 Pham The Hien, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

CÔNG TY TNHH YAMY
Mã số thuế:

0316664800

Địa chỉ: 47/9 Nguyễn Thị Tần, Phường 2 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 47/9 Nguyen Thi Tan, Ward 2, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY TNHH GIẤY KIM HƯNG
Mã số thuế:

0316664776

Địa chỉ: 25A Phong Phú, Phường 11 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 25a Phong Phu, Ward 11, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN THỊNH SOLAR
Mã số thuế:

0316664092

Địa chỉ: 133/21/95 Đường 41 Phú Định, Phường 16 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 133/21/95, 41 Phu Dinh Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KIỀU TRINH
Mã số thuế:

0316661750

Địa chỉ: 102 âu Dương Lân, Phường 3 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 102 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp