Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NHÂM TÂN
Mã số thuế:

0316542464

Địa chỉ: Số 57B/9 Đường Hưng Phú, Phường 8 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 57B/9, Hung Phu Street, Ward 8, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 8, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/10/2020

CÔNG TY TNHH TMDV XD PCCC GIA HUY
Mã số thuế:

0316540354

Địa chỉ: 88/3E Phạm Hùng, Phường 9 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 88/3e Pham Hung, Ward 9, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 9, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/10/2020

CÔNG TY TNHH KARAOKE NHẬT HẰNG
Mã số thuế:

0316542376

Địa chỉ: 81A Dương Bá Trạc, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 81a Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG AN EDUCATION
Mã số thuế:

0316542390

Địa chỉ: 38/20A Đường Nguyễn Ngọc Cung, Phường 16 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 38/20a, Nguyen Ngoc Cung Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH PAWN PHÁT ĐẠT
Mã số thuế:

0316541291

Địa chỉ: 117 Đường Tám Danh, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 117, Tam Danh Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH MTV AN GARDEN
Mã số thuế:

0316541326

Địa chỉ: 154/55/14 âu Dương Lân, Phường 3 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 154/55/14 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AJR
Mã số thuế:

0316533621

Địa chỉ: 153/156/1D Nguyễn Thị Tần, Phường 2 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 153/156/1D Nguyen Thi Tan, Ward 2, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH MINMAX
Mã số thuế:

0316538732

Địa chỉ: 184/38/7A âu Dương Lân, Phường 3 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 184/38/7a Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH CÀNH SEN HỒNG
Mã số thuế:

0316537961

Địa chỉ: 162/18 An Dương Vương, Phường 16 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 162/18 An Duong Vuong, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp