Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thời Trang Maita
Mã số thuế:

0316118992

Địa chỉ: 47 Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 47 Ta Quang Buu, Ward 2, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Quỳnh Thiên Tú
Mã số thuế:

0316118914

Địa chỉ: 14 Đường D, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14, D Street, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH The Eco Đà Lạt
Mã số thuế:

0316117702

Địa chỉ: 43 Đường Lê Bôi , Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43, Le Boi Street, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Toàn Cầu Thông
Mã số thuế:

0316119019

Địa chỉ: 2-4-6 Quản Trọng Linh, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2-4-6 Quan Trong Linh, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Mp Store
Mã số thuế:

0316114525

Địa chỉ: 228B Âu Dương Lân, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 228B Au Duong Lan, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vinlocks
Mã số thuế:

0316116716

Địa chỉ: Số 4 Đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4, 218 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Karaoke Điểm Hẹn
Mã số thuế:

0316114250

Địa chỉ: 86 Đường B2 Khu dân cư Bến Lức, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86, B2 Street, Ben Luc Residential Area, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Coffee Ngon
Mã số thuế:

0316111919

Địa chỉ: Số 76, Đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 76, Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sprockets Cnc
Mã số thuế:

0316114268

Địa chỉ: 172/120/31B An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 172/120/31B An Duong Vuong, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Phương One
Mã số thuế:

0316112648

Địa chỉ: 230/17/1A Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 230/17/1a Phu Dinh, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Khaluck L-a
Mã số thuế:

0316113151

Địa chỉ: Số 2 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2 An Duong Vuong, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vũ Nhung
Mã số thuế:

0316109148

Địa chỉ: Số 6, Đường F, Khu dân cư Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6, F Street, Binh Dien Residential Area, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Châu Kha
Mã số thuế:

0316103883

Địa chỉ: 97/8 Đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 97/8, Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp