Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Thương Mại Atachi
Mã số thuế:

0315889872

Địa chỉ: 133/4 Huỳnh Tấn Phát , Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133/4 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Evergrand Investment
Mã số thuế:

0315881714

Địa chỉ: 70/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 70/12 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-09-2019

Công Ty TNHH Everlast Vietnam
Mã số thuế:

0315865938

Địa chỉ: Số 20, Đường số 4F, Tổ 6, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 20, 4F Street, Civil Group 6, Quarter 5, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thủy Mộc
Mã số thuế:

0315865134

Địa chỉ: 45 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 45 Tan My, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trang Trí Nội Thất Bùi Gia
Mã số thuế:

0315713438

Địa chỉ: 116/93 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 116/93 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-06-2019

Công Ty TNHH Finepro Automation
Mã số thuế:

0315692876

Địa chỉ: 206 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 206 Bui Van Ba, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty TNHH Thái Na
Mã số thuế:

0315649461

Địa chỉ: 90/2/10 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90/2/10 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế Xây Dựng Lê Gia
Mã số thuế:

0315607398

Địa chỉ: 80 Đường Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80, Tan My Street, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Kỹ Thuật Tsk Sài Gòn
Mã số thuế:

0315559803

Địa chỉ: 130/11A, đường số 17, Khu phố 04, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 130/11a, Street No 17, Quarter 04, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Massage Huệ Mỹ
Mã số thuế:

0315542736

Địa chỉ: 66 Huỳnh Tấn Phát , Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 66 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Sala Việt Nam
Mã số thuế:

0315510942

Địa chỉ: 144/7A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 144/7a Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp