Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Trường Giang
Mã số thuế:

0316412916

Địa chỉ: 46N đường 11N, Cư xá Ngân Hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46N, 11N Street, Cu Xa Ngan Hang, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QDTECH PRO
Mã số thuế:

0316392145

Địa chỉ: 45 đường nhánh Tân Thuận 2, Phường Tân Thuận Tây , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 45, Nhanh Tan Thuan 2 Street, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/07/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tổng Hợp Tân Phát
Mã số thuế:

0316396541

Địa chỉ: 35 Đường N4, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 35, N4 Street, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-07-2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN HÒA
Mã số thuế:

0316397954

Địa chỉ: Số 12 Đường 11N, Cư xá Ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 12, 11N Street, Cu Xa Ngan Hang, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/07/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH ĐỒI
Mã số thuế:

0316384472

Địa chỉ: 70/2 Đường 17, Phường Tân Thuận Tây , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 70/2, Street 17, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Publishing of movies, video movies and TV programs)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/07/2020

CÔNG TY TNHH EVERLAST THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế:

0316348523

Địa chỉ: Số 20, Đường số 4F, Tổ 6, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 20, 4F Street, Civil Group 6, Quarter 5, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/06/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hà Lê Kim
Mã số thuế:

0316345603

Địa chỉ: Số nhà 21I Đường số 1, Cư xá Ngân Hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 21i, Street No 1, Cu Xa Ngan Hang, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-06-2020

Công Ty TNHH Tm Đt Địa Ốc Phú An Group
Mã số thuế:

0316343349

Địa chỉ: 31 ĐƯỜNG 15, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 31, Street 15, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-06-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Cung Ứng Koongki
Mã số thuế:

0316339952

Địa chỉ: Số 137 đường Tân Mỹ, Khu phố 4, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 137, Tan My Street, Quarter 4, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-06-2020

Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Nông Sản Và Nhập Khẩu Xăng Dầu Việt Nam
Mã số thuế:

0316333340

Địa chỉ: 2/2 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2/2 Tan My, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp