Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Tây- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Thùy Anh
Mã số thuế:

0316005283

Địa chỉ: KC26 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: KC26, Huynh Tan Phat Street, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Tbn House
Mã số thuế:

0315991058

Địa chỉ: 132 đường 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 132, Street 17, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Bansuk Sports
Mã số thuế:

0315938223

Địa chỉ: 194 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 194 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Thực Phẩm An Toàn Tiến Dũng
Mã số thuế:

0315933987

Địa chỉ: 156/42 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 156/42 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Logaz
Mã số thuế:

0315933088

Địa chỉ: 115 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 115 Tan My, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Vinagoods
Mã số thuế:

0315930802

Địa chỉ: 128/29 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 128/29 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Ttl Star
Mã số thuế:

0315915730

Địa chỉ: 153 Trần Xuân Soạn, Khu phố 4, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 153 Tran Xuan Soan, Quarter 4, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Thương Mại Atachi
Mã số thuế:

0315889872

Địa chỉ: 133/4 Huỳnh Tấn Phát , Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133/4 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Evergrand Investment
Mã số thuế:

0315881714

Địa chỉ: 70/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 70/12 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-09-2019

Công Ty TNHH Everlast Vietnam
Mã số thuế:

0315865938

Địa chỉ: Số 20, Đường số 4F, Tổ 6, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 20, 4F Street, Civil Group 6, Quarter 5, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp