Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Deveer's

Ngày thành lập: 13-05-2019

Địa chỉ: 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 197 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Mã số thuế 0315674193
Tên v.tắt/giao dịch Deveer's Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Seema Singh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Deveer's

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính