Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dầu Nhớt Minh Trí
Mã số thuế:

0315713815

Địa chỉ: 577 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 577 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-06-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Nhà Hàng Karaoke Ba Con Mèo
Mã số thuế:

0315657550

Địa chỉ: 63 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty Cổ Phần Nhất An Điền
Mã số thuế:

0315604005

Địa chỉ: 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 197 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH Mini Gold
Mã số thuế:

0315598256

Địa chỉ: 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 197 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phước Tân
Mã số thuế:

0315508157

Địa chỉ: 239 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 239 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

CÔNG TY TNHH CLIO SHIPPING AND LOGISTICS VIET NAM - INC
Mã số thuế:

0315479065

Địa chỉ: Số 6 Đường số 5, Khu dân cư Nam Long - Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 6, Street No 5, Nam Long - Tran Trong Cung Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty TNHH Mtv Nhân Tạo
Mã số thuế:

0315446140

Địa chỉ: 197 Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 197, Huynh Tan Phat Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp