Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Love Kong
Mã số thuế:

0315953013

Địa chỉ: 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 197 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty Cổ Phần Minh Trường Khang
Mã số thuế:

0315938495

Địa chỉ: 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 197 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Giao Đúng Hẹn
Mã số thuế:

0315913349

Địa chỉ: 167 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 167 Tran Trong Cung, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Mountain High Coffee (việt Nam)
Mã số thuế:

0315909769

Địa chỉ: 28/8 Trần Trọng Cung, KP1A, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 28/8 Tran Trong Cung, Kp1a, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Aladdin Quang Minh
Mã số thuế:

0315901110

Địa chỉ: Số 27 đường Nguyễn Văn Qùy, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 27, Nguyen Van Quy Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty TNHH Hướng Nghiệp & Thông Tin Việc Làm Trực Tuyến Việt Nam
Mã số thuế:

0315893357

Địa chỉ: C9, Đường N2, KDC Jamona Golden Silk, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C9, N2 Street, KDC Jamona Golden Silk, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ssq
Mã số thuế:

0315866931

Địa chỉ: 12-13 Đường N1, Khu Thương Mại Nam, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12- 13, N1 Street, Khu Thuong Mai Nam, KCX Tan Thuan, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp