Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Quy- Quận 7- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LAVIE NEST
Mã số thuế:

0315486545

Địa chỉ: 46A Đường 81, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 46a, Street 81, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH BIXXU
Mã số thuế:

0315490206

Địa chỉ: 10/10 Đường 79, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 10/10, Street 79, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH TMDV 3 CHỊ EM
Mã số thuế:

0315454896

Địa chỉ: Số 71 Đường Số 47, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 71, Street No 47, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Nha Khoa Ami
Mã số thuế:

0315449293

Địa chỉ: 22 Đường số 85, Khu Phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22, Street No 85, Quarter 1, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-12-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Dầu Nam Phước
Mã số thuế:

0315436921

Địa chỉ: Số 103 đường số 49, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 103, Street No 49, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-12-2018

VIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (IECD)
Mã số thuế:

0315434522

Địa chỉ: 83 đường số 79, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 83, Street No 79, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (Scientific research and technological development in the field of science, technology and technology)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/12/2018

Công Ty TNHH El Greco
Mã số thuế:

0315404990

Địa chỉ: 104 Đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104, Street 85, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-11-2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Ngọc Anh Blue Spa
Mã số thuế:

0315392840

Địa chỉ: 458 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 458 Nguyen Thi Thap, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI NHÀ NAM PHƯƠNG
Mã số thuế:

0315376574

Địa chỉ: 127 Đường 39, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 127, Street 39, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp