Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Quy- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kỹ Thuật Gia Nguyễn
Mã số thuế:

0315912641

Địa chỉ: Số 17 đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 17, Street 36, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Phân Phối Thiết Kế Dầu Tư Bất Động Sản Hóa Phát Home
Mã số thuế:

0315917537

Địa chỉ: Số 31 Đường số 23 , Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 31, Street No 23, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Giải Trí Game Ngọc Phát
Mã số thuế:

0315916565

Địa chỉ: 59 Đường 19, Tổ 23, Khu Phố 2, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 59, Street 19, Civil Group 23, Quarter 2, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Và Địa Ốc Minh Long
Mã số thuế:

0315912419

Địa chỉ: 12A Đường Số 21, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12a, Street No 21, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty TNHH V365
Mã số thuế:

0315891790

Địa chỉ: 52/17 Đường 77, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 52/17, Street 77, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tư Vấn Môi Trường Sơn Hà
Mã số thuế:

0315892480

Địa chỉ: Số 38 Đường Số 21, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 38, Street No 21, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Envi Green
Mã số thuế:

0315804893

Địa chỉ: 286 Nguyễn Thị Thập , Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 286 Nguyen Thi Thap, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Kiến Trúc Lộc
Mã số thuế:

0315731902

Địa chỉ: 459/8A Nguyễn Thị Thập, Khu Phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 459/8a Nguyen Thi Thap, Quarter 1, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Đổi Mới Marketing Triz
Mã số thuế:

0315698324

Địa chỉ: 50/13 Đường 79, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 50/13, Street 79, Quarter 1, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp