Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Quy- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Doftech Vn
Mã số thuế:

0316144209

Địa chỉ: 422 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 422 Nguyen Thi Thap, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Và Thương Mại Mỹ An
Mã số thuế:

0316142459

Địa chỉ: 57 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 57, Street 79, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Lbs
Mã số thuế:

0316134553

Địa chỉ: 55A Đường 37, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55a, Street 37, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty TNHH Tâm Việt Solutrade
Mã số thuế:

0316120455

Địa chỉ: 30-32 Đường 25A, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30- 32, 25a Street, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Phát Triển Lotus Island
Mã số thuế:

0316117678

Địa chỉ: Số 43 Đường 43 , Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 43, Street 43, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Tín Đức
Mã số thuế:

0316119918

Địa chỉ: Số 112, đường 41 , Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 112, Street 41, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phòng Trọ Giá Rẻ My Home
Mã số thuế:

0316097527

Địa chỉ: Số 31, Đường số 23, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 31, Street No 23, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tổng Hợp Đại Quang Minh
Mã số thuế:

0316093402

Địa chỉ: 22/4 Đường Lâm Văn Bền, Khu phố 4, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22/4, Lam Van Ben Street, Quarter 4, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp