Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Minh Vy

Ngày thành lập: 11-09-2019

Địa chỉ: 10 Đường số 18, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10, Street No 18, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0315894992
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Văn Chương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thương Mại Minh Vy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Sheng Ou
Địa chỉ: Số 70, Khu 04, Đường ĐX150, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 70, Khu 04, DX150 Street, Tuong Binh Hiep Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702811798

Bình Dương

Ngày thành lập: 20-09-2019