Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH VHOPE

Ngày thành lập: 06/09/2018

Địa chỉ: 40 Đường Hưng Gia 2, khu phố Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 40, Hung Gia 2 Street, Phu My Hung Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (Music recording and publishing)

Mã số thuế 0315251261
Tên v.tắt/giao dịch VHOPE
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận 7
Người đại diện Trần Thanh Trúc
Địa chỉ N.Đ.diện EB2/0710L, Chung cư Era Town, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Delegate address Eb2/0710l, Chung Cu Era Town, Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính