Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Khách Sạn Massage Gs

Ngày thành lập (Founding date): 09-10-2019

Địa chỉ: 9-11 Hưng Gia 3, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map Bản đồ
Address: 9-11 Hung Gia 3, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Mã số thuế:
Enterprise code:
0315951496
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Tên tiếng Anh:
English name:
Massage Gs Hotel Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện:
Representative:
Hồ Nhựt Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính