Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH H2ms

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Tầng 01 căn nhà R4-62 đường nội khu Hưng Phước 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor Can Nha R4-62, Noi Khu Hung Phuoc 1 Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Mã số thuế 0315163544
Tên v.tắt/giao dịch H2ms Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Um Sanghyuk

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Hyundai Flex Vina
Địa chỉ: Km13+500, Đường Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: KM13+500, Highway 2, Phuc Thang Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province
Mã số thuế:

2500623599

Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 31-01-2019