Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Phong- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kan Academy
Mã số thuế:

0315898108

Địa chỉ: R4-54 Mỹ Toàn 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R4-54 My Toan 2, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Lendby
Mã số thuế:

0315892723

Địa chỉ: 85 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 85 Pham Thai Buong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH U1 Golf
Mã số thuế:

0315888364

Địa chỉ: 1447 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1447 Nguyen Van Linh, My Toan 1, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Min Group
Mã số thuế:

0315892000

Địa chỉ: 86 phan khiêm ích, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86 Phan Khiem Ich, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Vi & Ko Communication
Mã số thuế:

0315889230

Địa chỉ: Số 43- 45- 47 Đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố Hưng Phước 1 (R10), Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 43- 45- 47, Noi Khu Hung Phuoc 1 Street, Hung Phuoc 1 Quarter (R10), Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Habros
Mã số thuế:

0315893413

Địa chỉ: Lầu 4 Số 33-35-37 Đường nội khu Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 4 So 33-35-37, Noi Khu Hung Phuoc 4 Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Blue Elephant
Mã số thuế:

0315891381

Địa chỉ: Số 43- 45- 47 Đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố Hưng Phước 1 (R10), Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 43- 45- 47, Noi Khu Hung Phuoc 1 Street, Hung Phuoc 1 Quarter (R10), Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Hưng Gia Phát
Mã số thuế:

0315839790

Địa chỉ: 369 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 369 Nguyen Thi Thap, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-09-2019

Công Ty TNHH Xanhhub
Mã số thuế:

0315887970

Địa chỉ: 585/40/6 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 585/40/6 Nguyen Thi Thap, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Vico Communications
Mã số thuế:

0315872822

Địa chỉ: Số R4 - 65 Đường Nội Khu Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No R4 - 65, Noi Khu Hung Phuoc 2 Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-08-2019

Công Ty TNHH Babzib
Mã số thuế:

0315873625

Địa chỉ: 33 Đuòng Nội Khu Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 33 Duong Noi Khu Hung Phuoc 4, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-08-2019

Công Ty TNHH Hwalincosmetic
Mã số thuế:

0315872212

Địa chỉ: Số R4 - 65 Đường Nội Khu Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No R4 - 65, Noi Khu Hung Phuoc 2 Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất Thùy Dương
Mã số thuế:

0315837377

Địa chỉ: 83-85 Đường số 9, khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 83- 85, Street No 9, Kim Son Residential Area, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp