Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Phong- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Đạt Phát
Mã số thuế:

0315635236

Địa chỉ: 38 (R4-67) đường Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng , Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38 (R4, 67), Hung Gia 1 Street, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Hwasa Korea
Mã số thuế:

0315628567

Địa chỉ: 187 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 187 Ton Dat Tien, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Tmdv Nguyễn Anh
Mã số thuế:

0315603989

Địa chỉ: Số 9 Đường Nội Khu Grand View, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, Noi Khu Grand View Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH K Friends
Mã số thuế:

0315590088

Địa chỉ: 151/5 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 151/5 Nguyen Duc Canh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-03-2019

Công Ty TNHH Stone Bbq
Mã số thuế:

0315582263

Địa chỉ: Số R1-73 đường nội khu Hưng Phước 1, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No R1-73, Noi Khu Hung Phuoc 1 Street, Phu My Hung Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH World Company
Mã số thuế:

0315552808

Địa chỉ: R4-52 Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R4-52 Hung Phuoc 4, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2019

Công Ty TNHH Organic Sen Hồng
Mã số thuế:

0315557034

Địa chỉ: 5 Hưng Phước 3, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5 Hung Phuoc 3, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2019

Công Ty TNHH Collabros
Mã số thuế:

0315527248

Địa chỉ: 9 Mỹ Giang 1B, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9 My Giang 1B, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-02-2019

Công Ty TNHH Swift 247
Mã số thuế:

0315524536

Địa chỉ: A1-17 khu phố Mỹ Tú 2, Lý Long Tường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A1-17, My Tu 2 Quarter, Ly Long Tuong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-02-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Vici
Mã số thuế:

0315510597

Địa chỉ: 462 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 462 Pham Thai Buong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quảng Cáo Thek Shopping Tv
Mã số thuế:

0315512298

Địa chỉ: 27 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27 Le Van Luong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty TNHH Thảo Lê Seoul
Mã số thuế:

0315498854

Địa chỉ: 84 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 84 Cao Trieu Phat, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC TÂN
Mã số thuế:

0315488398

Địa chỉ: 1479 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ Toàn 1-H3, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1479 Nguyen Van Linh, My Toan 1-H3 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp