Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Phong- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Vici
Mã số thuế:

0315510597

Địa chỉ: 462 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 462 Pham Thai Buong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quảng Cáo Thek Shopping Tv
Mã số thuế:

0315512298

Địa chỉ: 27 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27 Le Van Luong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty TNHH Thảo Lê Seoul
Mã số thuế:

0315498854

Địa chỉ: 84 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 84 Cao Trieu Phat, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC TÂN
Mã số thuế:

0315488398

Địa chỉ: 1479 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ Toàn 1-H3, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1479 Nguyen Van Linh, My Toan 1-H3 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIM MINH
Mã số thuế:

0315489384

Địa chỉ: 039 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 039 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRUNG
Mã số thuế:

0315489151

Địa chỉ: 970 Nguyễn Văn Linh, Khu Phố Mỹ Toàn 3, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 970 Nguyen Van Linh, My Toan 3 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH TMDV LEE CHO
Mã số thuế:

0315486665

Địa chỉ: R1-72 Đường Hưng Phước 2, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: R1-72, Hung Phuoc 2 Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH CHẢ CÁ LÃ VỌNG
Mã số thuế:

0315482727

Địa chỉ: Số 1000 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 1000 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH VINA HIADONE
Mã số thuế:

0315482734

Địa chỉ: 108-110 Hà Huy Tập, Khu phố Nam Long 1, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 108-110 Ha Huy Tap, Nam Long 1 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN D.L.T
Mã số thuế:

0315480857

Địa chỉ: 9H1 dường số 52, khu dân cư Tân quy Đông, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 9H1 Duong So 52, Tan Quy Dong Residential Area, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH THE FAME
Mã số thuế:

0315465256

Địa chỉ: 40 Đường số 6, Khu Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 40, Street No 6, Khu Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp