Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Phong- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh & Tư Vấn Du Học Quốc Tế Say Mê
Mã số thuế:

0316016944

Địa chỉ: R2-31 Đường Lý Long Tường, Khu Nam Quang 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R2-31, Ly Long Tuong Street, Khu Nam Quang 1, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Your Trust
Mã số thuế:

0316014457

Địa chỉ: R4 62 Đường Nội Khu Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R4 62, Noi Khu Hung Phuoc 1 Street, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Super Cherry Master
Mã số thuế:

0316014418

Địa chỉ: R1 72 Khu phố Hưng Phước 4, Đường Phạm Văn Nghị, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R1 72, Hung Phuoc 4 Quarter, Pham Van Nghi Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Snk
Mã số thuế:

0316014087

Địa chỉ: Số 3, Đường Số 40, Khu Dân Cư An phú Hưng, Khu phố 5 , Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 3, Street No 40, An Phu Hung Residential Area, Quarter 5, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa Emperor
Mã số thuế:

0316010237

Địa chỉ: R4-71 Đường Nội Khu Hưng Phước 2, Khu Phố Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R4-71, Noi Khu Hung Phuoc 2 Street, Hung Phuoc 2 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Taekhan Lott
Mã số thuế:

0316008943

Địa chỉ: R4-38 Hưng Gia 5 Phú Mỹ Hưng , Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R4-38 Hung Gia 5 Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Sg Sunworld
Mã số thuế:

0316005910

Địa chỉ: 521/5 Đường 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 521/5, Street 65, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Khởi Minh Land
Mã số thuế:

0316008774

Địa chỉ: 2-1B Khu Phố Mỹ Cảnh, Đường Hà Huy Tập , Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2- 1B, My Canh Quarter, Ha Huy Tap Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Quốc Tế Bảy Hai
Mã số thuế:

0316005999

Địa chỉ: Số 31 Đường Nội Khu Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 31, Noi Khu Hung Phuoc 2 Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Marsah Dent Vina
Mã số thuế:

0315993697

Địa chỉ: R4-53 Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R4-53 Hung Phuoc 1, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty Cổ Phần Viet Distribution
Mã số thuế:

0316000951

Địa chỉ: 126 Đường 40, Khu định cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 126, Street 40, Khu Dinh Cu Tan Quy Dong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Phần Mềm Vi Tính Super Real Technologies
Mã số thuế:

0316000863

Địa chỉ: Tầng 4 B8-9, khu dân cư Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor B8-9, Kim Son Residential Area, Nguyen Huu Tho, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Vinassen
Mã số thuế:

0316003021

Địa chỉ: Số 20 Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 20 Hung Gia 4, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn The Avenue
Mã số thuế:

0316002250

Địa chỉ: R40-50 số 22 đường nội khu mỹ toàn 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: R40-50 So 22, Noi Khu My Toan 2 Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Chan Việt Nam
Mã số thuế:

0316001271

Địa chỉ: 43 Đường Nội Khu Grand View, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43, Noi Khu Grand View Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Hecter
Mã số thuế:

0315996391

Địa chỉ: SỐ 45 ĐƯỜNG NỘI KHU HƯNG PHƯỚC 1, KHU PHỐ HƯNG PHƯỚC 1 (R10), Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 45, Noi Khu Hung Phuoc 1 Street, Hung Phuoc 1 Quarter (R10), Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Chang Vina
Mã số thuế:

0316000535

Địa chỉ: Số 35 đường Nội Khu Hưng Gia 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 35, Noi Khu Hung Gia 2 Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp