Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Vici
Mã số thuế:

0315510597

Địa chỉ: 462 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 462 Pham Thai Buong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Vận Tải Thiên Mai
Mã số thuế:

0315512548

Địa chỉ: 38 Đường số 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38, Street No 20, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bất Động Sản Albus
Mã số thuế:

0315512410

Địa chỉ: 528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 528 Huynh Tan Phat, Binh Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quảng Cáo Thek Shopping Tv
Mã số thuế:

0315512298

Địa chỉ: 27 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27 Le Van Luong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Sala Việt Nam
Mã số thuế:

0315510942

Địa chỉ: 144/7A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 144/7a Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2019

Công Ty TNHH China Step
Mã số thuế:

0315511914

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Golden King Building, 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phước Tân
Mã số thuế:

0315508157

Địa chỉ: 239 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 239 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Hi Sa
Mã số thuế:

0315508397

Địa chỉ: 654 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 654 Huynh Tan Phat, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty TNHH Thảo Lê Seoul
Mã số thuế:

0315498854

Địa chỉ: 84 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 84 Cao Trieu Phat, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Nippon
Mã số thuế:

0315499287

Địa chỉ: 37/5 Bế Văn Cấm , Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 37/5 Be Van Cam, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Yds
Mã số thuế:

0315495451

Địa chỉ: 30/5 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30/5 Lam Van Ben, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp