Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 7- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KONNIT GROUP
Mã số thuế:

0316366836

Địa chỉ: Khu D1, Tầng 14 Toà nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: Khu D1, 14th Floor, Golden King Building, No 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/07/2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Dcg
Mã số thuế:

0316363465

Địa chỉ: 78/7 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 78/7 Nguyen Van Quy, Phu Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-07-2020

CÔNG TY TNHH TMDV D7FIT
Mã số thuế:

0316361852

Địa chỉ: 001 Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố Mỹ Khánh 1 - H5 - 2, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 001 Nguyen Duc Canh, My Khanh 1 - H5 - 2 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thể thao khác (Other sporting activities)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/07/2020

CÔNG TY TNHH BUSINESS CONSULTANCY
Mã số thuế:

0316360922

Địa chỉ: 45 Đường Nội Khu Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 45, Noi Khu Hung Phuoc 1 Street, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/07/2020

CÔNG TY TNHH CULTURAL INVESTMENTS
Mã số thuế:

0316360986

Địa chỉ: 45 Đường Nội Khu Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 45, Noi Khu Hung Phuoc 1 Street, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/07/2020

CÔNG TY TNHH ESHOPPING
Mã số thuế:

0316360249

Địa chỉ: 123 Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 123 My Kim 1, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/07/2020

CÔNG TY TNHH TRUNG THỊNH FAST
Mã số thuế:

0316361436

Địa chỉ: Số 19 đường D4, Phường Tân Hưng , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 19, D4 Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/07/2020

Công Ty TNHH Tm Dv An Ngân
Mã số thuế:

0316366240

Địa chỉ: M47 Đường D6, Khu Tái Định Cư Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: M47, D6 Street, Khu Tai Dinh Cu Pham Huu Lau, Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-07-2020

CÔNG TY TNHH VV TECHNOLOGY VIETNAM
Mã số thuế:

0316365021

Địa chỉ: Phòng 4.57, Tầng 4, Khu Officetel Tòa nhà Sunrise City North, Số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 4.57, 4th Floor, Khu Officetel, Sunrise City North Building, No 27 Nguyen Huu Tho, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp