Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 7- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CLIO SHIPPING AND LOGISTICS VIET NAM - INC
Mã số thuế:

0315479065

Địa chỉ: Số 6 Đường số 5, Khu dân cư Nam Long - Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 6, Street No 5, Nam Long - Tran Trong Cung Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANG MÁY PHÚC THỊNH
Mã số thuế:

0315479072

Địa chỉ: 1027/25/10A Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1027/25/10a Huynh Tan Phat, Phu Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH CHẢ CÁ LÃ VỌNG
Mã số thuế:

0315482727

Địa chỉ: Số 1000 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 1000 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH VINA HIADONE
Mã số thuế:

0315482734

Địa chỉ: 108-110 Hà Huy Tập, Khu phố Nam Long 1, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 108-110 Ha Huy Tap, Nam Long 1 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN D.L.T
Mã số thuế:

0315480857

Địa chỉ: 9H1 dường số 52, khu dân cư Tân quy Đông, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 9h1 Duong So 52, Tan Quy Dong Residential Area, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH SOL LAND
Mã số thuế:

0315482075

Địa chỉ: Số 40 đường số 17, khu phố Mỹ Vân, Phường Tân Phú , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 40, Street No 17, My Van Quarter, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH ANADI YOGA
Mã số thuế:

0315481120

Địa chỉ: Số 42 Đường 15, Khu phố 3, Phường Tân Kiểng , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 42, Street 15, Quarter 3, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sports and recreation education)

Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp