Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ - Sản Xuất Và Thương Mại Lê Minh Ngọc

Ngày thành lập: 16-07-2018

Địa chỉ: 180/68 Phạm Phú Thứ, Phường 04, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 180/68 Pham Phu Thu, Ward 04, District 6, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Mã số thuế 0315166104
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ - Sản Xuất Và Thương Mại Lê Minh Ngọc
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Lê Thị Minh Ngọc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Dịch Vụ - Sản Xuất Và Thương Mại Lê Minh Ngọc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính