Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N&C

Ngày thành lập: 11/07/2018

Địa chỉ: 266 Trần Văn Kiểu, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 266 Tran Van Kieu, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Mã số thuế 0315160494
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N&C
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Phan Thanh Chương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ N&c

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính