Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận 6- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Game Giải Trí Sao Biển
Mã số thuế:

0315527946

Địa chỉ: Số 100 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 100, Street 23, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-03-2019

CÔNG TY TNHH NHỰA ZHEN BANG
Mã số thuế:

0315486351

Địa chỉ: Số 129 Đường số 23, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 129, Street No 23, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Kt Media
Mã số thuế:

0315471789

Địa chỉ: 72 Đường Số 7, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72, Street No 7, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Bích Quyên
Mã số thuế:

0315439496

Địa chỉ: 242 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 242 Nguyen Van Luong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-12-2018

Công Ty TNHH G&f Việt Nam
Mã số thuế:

0315403362

Địa chỉ: 106 Đường 22 Khu dân cư Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 106, Street 22, Binh Phu Residential Area, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THÀNH
Mã số thuế:

0315358430

Địa chỉ: Số 34 Đường Số 5, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 34, Street No 5, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH SANNYWOW
Mã số thuế:

0315353760

Địa chỉ: 16 Đường số 24, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 16, Street No 24, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH SƠN LONG HẬU GIANG
Mã số thuế:

0315352911

Địa chỉ: 947-953 Hậu Giang, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 947-953 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

Công Ty TNHH Tm Dv Việt Hảo
Mã số thuế:

0315264165

Địa chỉ: 129 Đường số 23, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 129, Street No 23, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2018

CÔNG TY TNHH AINSLEY MEDICAL
Mã số thuế:

0315252723

Địa chỉ: 839 Hậu Giang, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 839 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp