Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 10- Quận 6- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LỤC GIA
Mã số thuế:

0315455593

Địa chỉ: Số 20 Cư Xá Phú Lâm D, Lý Chiêu Hoàng, Phường 10 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 20 Cu Xa Phu Lam D, Ly Chieu Hoang, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH CHONG PAO
Mã số thuế:

0315456276

Địa chỉ: 2E/12 Đường số 34, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 2 E/12, Street No 34, Binh Phu Residential Area, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty TNHH Sài Gòn Run Dong
Mã số thuế:

0315377560

Địa chỉ: 163 Song Hành, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 163 Song Hanh, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2018

Công Ty TNHH Chi Dao Bao
Mã số thuế:

0315349281

Địa chỉ: 97-99 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 97-99 Ly Chieu Hoang, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-10-2018

CÔNG TY TNHH KONG MEDIA
Mã số thuế:

0315336236

Địa chỉ: 80 Đường Số 17, Phường 10 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 80, Street No 17, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động nhiếp ảnh (Photography practice)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Huê Hưng
Mã số thuế:

0315337896

Địa chỉ: 107 Đường số 42, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 107, Street No 42, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp