Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Spa Quốc Tế Venus
Mã số thuế:

0316016990

Địa chỉ: 87 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 87 Ly Chieu Hoang, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Giải Thông
Mã số thuế:

0316006907

Địa chỉ: 12 đường 57, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12, Street 57, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Led Phát Quan
Mã số thuế:

0316014062

Địa chỉ: 58 Lô U, Đường Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 58, Lot U, Cu Xa Phu Lam D Street, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Chi Mai
Mã số thuế:

0316008502

Địa chỉ: 616 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 616 Hau Giang, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Gia Land
Mã số thuế:

0316006495

Địa chỉ: Số 44 Đường số 20, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 44, Street No 20, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Realty Việt Nam
Mã số thuế:

0316001786

Địa chỉ: 47/2B9 Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 47/2B9 Tan Hoa, Ward 14, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Victory Hoa Việt
Mã số thuế:

0315997966

Địa chỉ: 12 – 14 Đường số 23, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12 - 14, Street No 23, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Jarvan
Mã số thuế:

0315999233

Địa chỉ: 161 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 161 Ba Hom, Ward 13, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Casa Holdings
Mã số thuế:

0316001183

Địa chỉ: 47/2B9 Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 47/2B9 Tan Hoa, Ward 14, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thắng Lợi Holding
Mã số thuế:

0315993175

Địa chỉ: 51 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 51 Kinh Duong Vuong, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp