Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Trường Mầm Non C4
Mã số thuế:

0315894255

Địa chỉ: Tầng Trệt Block C4, Khu TTTM Him Lam Chợ Lớn, 491 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Ground Floor Block C4, Khu TTTM Him Lam Cho Lon, 491 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty Cổ Phần Natural Healing Therapy
Mã số thuế:

0315890187

Địa chỉ: 75 Cao Văn Lầu, Phường 01, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 75 Cao Van Lau, Ward 01, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Khử Trùng Kim Tuyến
Mã số thuế:

0315885525

Địa chỉ: 1051/34 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1051/34 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-09-2019

Công Ty TNHH Tm Xnk Phúc Nguyên
Mã số thuế:

0315871466

Địa chỉ: 72 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72 Tran Van Kieu, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-08-2019

Công Ty TNHH Toi & Toi
Mã số thuế:

0315863377

Địa chỉ: 25/5 Bà Ký, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/5 Ba Ky, Ward 09, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Yến Sào Trung Nguyên
Mã số thuế:

0315840002

Địa chỉ: 551/11 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 551/11 Pham Van Chi, Ward 07, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 7, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp