Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG COSMETIC
Mã số thuế:

0316360873

Địa chỉ: Số 36 Minh Phụng, Phường 05, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 36 Minh Phung, Ward 05, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường 5, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/07/2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tiến Thịnh Land
Mã số thuế:

0316365825

Địa chỉ: 22 Đường 23, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22, Street 23, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-07-2020

Công Ty TNHH Sunfa Vietnam
Mã số thuế:

0316358112

Địa chỉ: Số 44 đường số 32, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 44, Street No 32, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-06-2020

Công Ty TNHH Tmdv Thiên Bảo
Mã số thuế:

0316354887

Địa chỉ: 76/23 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76/23 Ba Hom, Ward 13, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-06-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÁCH TUẤN MINH
Mã số thuế:

0316345297

Địa chỉ: 24 Lô Ô5 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24, Lot O5 Ly Chieu Hoang, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/06/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Uy Hải
Mã số thuế:

0316344060

Địa chỉ: 47-49 Hoàng Lê Kha, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 47-49 Hoang Le Kha, Ward 09, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-06-2020

Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Medic Sài Gòn
Mã số thuế:

0316337426

Địa chỉ: Số 234E Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 234e Nguyen Van Luong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp