Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HÒA LIÊN THÀNH
Mã số thuế:

0315486400

Địa chỉ: 751/40H/3 Hồng Bàng, Phường 06 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 751/40h/3 Hong Bang, Ward 06, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH NHỰA ZHEN BANG
Mã số thuế:

0315486351

Địa chỉ: Số 129 Đường số 23, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 129, Street No 23, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Tin Học Sài Gòn Pos
Mã số thuế:

0315485326

Địa chỉ: Số 16 Đường số 6,Cư xá Đài Ra Đa, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 16, Street No 6, Cu Xa Dai Ra Da, Ward 13, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2019

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANG
Mã số thuế:

0315477290

Địa chỉ: 743/32 Hồng Bàng, Phường 06 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 743/32 Hong Bang, Ward 06, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH LỢI DOANH
Mã số thuế:

0315480053

Địa chỉ: 409 Bến Phú Lâm, Phường 09 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 409 Ben Phu Lam, Ward 09, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT VINH THỊNH
Mã số thuế:

0315480342

Địa chỉ: 157/38/8 Mai Xuân Thưởng, Phường 04 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 157/38/8 Mai Xuan Thuong, Ward 04, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 4, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH FASTBICYCLE
Mã số thuế:

0315470129

Địa chỉ: 256/3 Phạm Văn Chí, Phường 04 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 256/3 Pham Van Chi, Ward 04, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp