Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FASTBICYCLE
Mã số thuế:

0315470129

Địa chỉ: 256/3 Phạm Văn Chí, Phường 04 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 256/3 Pham Van Chi, Ward 04, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

Công Ty TNHH Kt Media
Mã số thuế:

0315471789

Địa chỉ: 72 Đường Số 7, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72, Street No 7, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sealink Việt Nam
Mã số thuế:

0315473666

Địa chỉ: 113 Phạm Văn Chí, Phường 01, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 113 Pham Van Chi, Ward 01, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2019

VPĐD SUZUKA FINE CO., LTD TẠI TP.HCM
Mã số thuế:

0315468641

Địa chỉ: Tầng 2, 55 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, 55 Kinh Duong Vuong, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH THIÊÊN THOÊ
Mã số thuế:

0315458033

Địa chỉ: 355B Phan Văn Khoe, Phường 05 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 355b Phan Van Khoe, Ward 05, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ (Funeral services)

Phường 5, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LỤC GIA
Mã số thuế:

0315455593

Địa chỉ: Số 20 Cư Xá Phú Lâm D, Lý Chiêu Hoàng, Phường 10 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 20 Cu Xa Phu Lam D, Ly Chieu Hoang, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH CHONG PAO
Mã số thuế:

0315456276

Địa chỉ: 2E/12 Đường số 34, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 2 E/12, Street No 34, Binh Phu Residential Area, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HITA
Mã số thuế:

0315455032

Địa chỉ: 111 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 111 Kinh Duong Vuong, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Bích Quyên
Mã số thuế:

0315439496

Địa chỉ: 242 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 242 Nguyen Van Luong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp