Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Hd Pharm
Mã số thuế:

0316121191

Địa chỉ: 88 Đường số 33, Khu phố chợ An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 88, Street No 33, Cho An Duong Vuong Quarter, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Thực Phẩm Hùng Ký
Mã số thuế:

0316107422

Địa chỉ: 421/25/9H Bến Phú Lâm, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 421/25/9H Ben Phu Lam, Ward 09, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Hugo
Mã số thuế:

0316122075

Địa chỉ: 1053 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1053 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Cocochic Beauty & Spa
Mã số thuế:

0316116508

Địa chỉ: số 4-6, Đường số 9, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4-6, Street No 9, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Ola
Mã số thuế:

0316119040

Địa chỉ: 231/51/1 Bình Tiên, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 231/51/1 Binh Tien, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Địa Ốc Greenhome
Mã số thuế:

0316108426

Địa chỉ: 79 đường số 37, khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 79, Street No 37, Binh Phu Residential Area, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nam Hải
Mã số thuế:

0316115014

Địa chỉ: Số 52 Đường Số 2 Cư Xá Đài Ra Đa, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 52, 2 Cu Xa Dai Ra Da Street, Ward 13, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Kim Quy
Mã số thuế:

0316109596

Địa chỉ: 35 Đường 54, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 35, Street 54, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm An Khánh
Mã số thuế:

0316113105

Địa chỉ: 476/2 Đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 476/2, Hau Giang Street, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp