Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Pre Holdings
Mã số thuế:

0315801116

Địa chỉ: Số 25 Đường số 32, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 25, Street No 32, Binh Phu Residential Area, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Lợi Phát
Mã số thuế:

0315799428

Địa chỉ: Số 561 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 561 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Aebs Impeco
Mã số thuế:

0315767553

Địa chỉ: 211/5 Minh Phụng, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 211/5 Minh Phung, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-07-2019

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử 948
Mã số thuế:

0315753695

Địa chỉ: 940 An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 940 An Duong Vuong, Ward 13, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-06-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Vt Gia Nguyễn
Mã số thuế:

0315742284

Địa chỉ: Số 81 Lô F Lý Chiêu Hoàng, Cư xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 81, Lot F Ly Chieu Hoang, Cu Xa Phu Lam D, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Tesra
Mã số thuế:

0315736675

Địa chỉ: 514/28A Gia Phú, Phường 03, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 514/28a Gia Phu, Ward 03, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 3, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-06-2019

Công Ty TNHH K-viet Investing
Mã số thuế:

0315730948

Địa chỉ: 130/59A Nguyễn Văn Lương, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 130/59a Nguyen Van Luong, Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Hoàn Mỹ Beaty
Mã số thuế:

0315718443

Địa chỉ: 73/11J Đường Văn Thân, Phường 08, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 73/11J, Van Than Street, Ward 08, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Nhà Xanh
Mã số thuế:

0315712829

Địa chỉ: 663 Lò Gốm, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 663 Lo Gom, Ward 09, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp