Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 9- Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tm Dv Khang Quân
Mã số thuế:

0316000768

Địa chỉ: 19 Công Trường An Đông, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19 Cong Truong An Dong, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Ltmd Việt Nam
Mã số thuế:

0315982769

Địa chỉ: 133-133G Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133-133G Nguyen Chi Thanh, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-10-2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Super Kids
Mã số thuế:

0315971887

Địa chỉ: 225 đường Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 225, Hung Vuong Street, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-10-2019

Công Ty TNHH Wingman Center
Mã số thuế:

0315865790

Địa chỉ: 133/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133/24 Nguyen Chi Thanh, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Ánh Hồng
Mã số thuế:

0315816955

Địa chỉ: 133-133G Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133-133G Nguyen Chi Thanh, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Thiên Minh
Mã số thuế:

0315804491

Địa chỉ: 138H Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 138H Nguyen Tri Phuong, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp