Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH K Design Studio
Mã số thuế:

0316095897

Địa chỉ: Số 18/20 Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 18/20 Phan Van Tri, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Ngọc 202
Mã số thuế:

0316097238

Địa chỉ: 202 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 202 Nguyen Bieu, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Cinespace
Mã số thuế:

0316026163

Địa chỉ: 185/24 Nguyễn Văn Cừ, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 185/24 Nguyen Van Cu, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-11-2019

Công Ty TNHH Lạc Phúc Việt Nam
Mã số thuế:

0315966968

Địa chỉ: Số 327/11 Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 327/11 Phan Van Tri, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Lefu
Mã số thuế:

0315963815

Địa chỉ: 568/18 Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 568/18 Tran Hung Dao, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Saigon Nice Beauty
Mã số thuế:

0315934109

Địa chỉ: 141 Trần Bình Trọng, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 141 Tran Binh Trong, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Nh D & J
Mã số thuế:

0315912433

Địa chỉ: 88/9 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 88/9 Huynh Man Dat, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Nemo Group
Mã số thuế:

0315899662

Địa chỉ: 17/5 Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17/5 Nguyen Trai, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp