Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận 5- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BIN BEAUTY & STORE
Mã số thuế:

0316423805

Địa chỉ: 13 Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 13 Nguyen Trai, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/08/2020

Công Ty TNHH King House City
Mã số thuế:

0316397753

Địa chỉ: 366/5 Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 366/5 Tran Hung Dao, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-07-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thi An
Mã số thuế:

0316392579

Địa chỉ: Số 210/10 Nguyễn Văn Cừ, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 210/10 Nguyen Van Cu, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2020

CÔNG TY TNHH TÂM LUXURY
Mã số thuế:

0316379948

Địa chỉ: 728/5 Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 728/5 Tran Hung Dao, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/07/2020

Công Ty TNHH Gold Logistics
Mã số thuế:

0316295085

Địa chỉ: 119/14 Nguyễn Văn Cừ, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 119/14 Nguyen Van Cu, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-05-2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản An Sinh
Mã số thuế:

0316295568

 Điện thoại:

0839.246.686

Địa chỉ: Số 548 Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 548 Tran Hung Dao, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-05-2020

CÔNG TY TNHH SAFAGO
Mã số thuế:

0316247701

Địa chỉ: 400 Trần Hưng Đạo, Phường 02 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 400 Tran Hung Dao, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2020

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Iobox
Mã số thuế:

0316226324

Địa chỉ: 233/11/5 Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 233/11/5 Nguyen Trai, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-04-2020

Công Ty TNHH Long Ngọc Luxury
Mã số thuế:

0316187315

Địa chỉ: Số 50 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 50 Huynh Man Dat, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp