Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 10- Quận 5- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SALA VIỆT NAM
Mã số thuế:

0316363722

Địa chỉ: 23/11 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23/11 Hai Thuong Lan Ong, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/07/2020

Công Ty TNHH Jiko International
Mã số thuế:

0316270669

Địa chỉ: 205 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 205 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-05-2020

Công Ty TNHH Khu Vui Chơi Sea World
Mã số thuế:

0316116681

 Điện thoại:

0908652791

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 321 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Wj Victorian Bistro Cafe
Mã số thuế:

0316034608

Địa chỉ: 147 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 147 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Gold Solar
Mã số thuế:

0316035305

 Điện thoại:

(0270) 7062648

Địa chỉ: 1262 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1262 Vo Van Kiet, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Tm-dv Lekzin
Mã số thuế:

0316002620

Địa chỉ: Số 11 Đường Phan Phú Tiên, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 11, Phan Phu Tien Street, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Md
Mã số thuế:

0315991467

Địa chỉ: Số nhà 28, Đường Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 28, Trieu Quang Phuc Street, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Al Shams International
Mã số thuế:

0315958928

 Điện thoại:

(0227) 8187137

Địa chỉ: 45 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 45 Hai Thuong Lan Ong, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Vtalent
Mã số thuế:

0315894907

 Điện thoại:

(028) 38548000

Địa chỉ: số 277 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 277 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty CP Scf
Mã số thuế:

0315744570

 Điện thoại:

(028) 39526702

Địa chỉ: Số 1228 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1228 Vo Van Kiet, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty Cổ Phần Xd Tmdv Thành Công
Mã số thuế:

0315617149

 Điện thoại:

0989766799

Địa chỉ: 2A Trần Tướng Công, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2a Tran Tuong Cong, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư X1
Mã số thuế:

0315568237

Địa chỉ: 63 - 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63 - 67 An Diem, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH Siêu Thị Lông Mi
Mã số thuế:

0315498727

Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 353 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp