Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 10- Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Wj Victorian Bistro Cafe
Mã số thuế:

0316034608

Địa chỉ: 147 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 147 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Gold Solar
Mã số thuế:

0316035305

Địa chỉ: 1262 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1262 Vo Van Kiet, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Tm-dv Lekzin
Mã số thuế:

0316002620

Địa chỉ: Số 11 Đường Phan Phú Tiên, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 11, Phan Phu Tien Street, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Md
Mã số thuế:

0315991467

Địa chỉ: Số nhà 28, Đường Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 28, Trieu Quang Phuc Street, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Al Shams International
Mã số thuế:

0315958928

Địa chỉ: 45 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 45 Hai Thuong Lan Ong, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Vtalent
Mã số thuế:

0315894907

Địa chỉ: số 277 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 277 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty CP Scf
Mã số thuế:

0315744570

Địa chỉ: Số 1228 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1228 Vo Van Kiet, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty Cổ Phần Xd Tmdv Thành Công
Mã số thuế:

0315617149

Địa chỉ: 2A Trần Tướng Công, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2a Tran Tuong Cong, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư X1
Mã số thuế:

0315568237

Địa chỉ: 63 - 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63 - 67 An Diem, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH Siêu Thị Lông Mi
Mã số thuế:

0315498727

Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 353 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Vna
Mã số thuế:

0315436054

Địa chỉ: 1186 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1186 Vo Van Kiet, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp