Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Châu Dân

Ngày thành lập: 12-06-2019

Địa chỉ: 86/15A Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86/15a Tran Binh Trong, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0315733071
Tên v.tắt/giao dịch Chau Dan Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Ngọc Thùy Oanh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Châu Dân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính