Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngôi Sao Thế Giới Sài Gòn
Mã số thuế:

0315891092

Địa chỉ: 62-64 Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 62-64 Nguyen Bieu, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Dtap Pharmacy Việt Nam
Mã số thuế:

0315802864

Địa chỉ: 875 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 875 Tran Hung Dao, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Châu Dân
Mã số thuế:

0315733071

Địa chỉ: 86/15A Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86/15a Tran Binh Trong, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ A.D&C
Mã số thuế:

0315455064

Địa chỉ: 875/1 Trần Hưng Đạo, Phường 01 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 875/1 Tran Hung Dao, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

0315371343

Địa chỉ: 641 Trần Hưng Đạo, Phường 01 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 641 Tran Hung Dao, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Lộc Phát Đạt
Mã số thuế:

0315356271

Địa chỉ: 641 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 641 Tran Hung Dao, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-10-2018

CÔNG TY TNHH HK TOURIST
Mã số thuế:

0315339205

Địa chỉ: Số 188/10 đường Cao Đạt, Phường 01 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 188/10, Cao Dat Street, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty TNHH Artcons
Mã số thuế:

0315307066

Địa chỉ: 671 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 671 Tran Hung Dao, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp