Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Kinh Doanh Thái Việt
Mã số thuế:

0315934349

Địa chỉ: 216 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 216 Tran Hung Dao B, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Saigon Nice Beauty
Mã số thuế:

0315934109

Địa chỉ: 141 Trần Bình Trọng, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 141 Tran Binh Trong, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Belgivina
Mã số thuế:

0315921741

Địa chỉ: 55/14 Trần Hưng Đạo, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55/14 Tran Hung Dao, Ward 06, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Nh D & J
Mã số thuế:

0315912433

Địa chỉ: 88/9 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 88/9 Huynh Man Dat, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Ý Linh
Mã số thuế:

0315925802

Địa chỉ: 328 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 328 Cao Dat, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Gia Trang Phát
Mã số thuế:

0315908412

Địa chỉ: 59/13 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 59/13 Tran Phu, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát Triển Bất Động Sản Cường Mai
Mã số thuế:

0315918178

Địa chỉ: 450 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 450 An Duong Vuong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Trà Atc
Mã số thuế:

0315916004

Địa chỉ: 07 Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 07 Nguyen Bieu, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Nhất Tâm 108
Mã số thuế:

0315908941

Địa chỉ: 66 Nguyễn An Khương, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 66 Nguyen An Khuong, Ward 13, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2019