Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MDALAND
Mã số thuế:

0316249057

 Điện thoại:

0938381666

Địa chỉ: 9-11 Trần Phú, Phường 04 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 9-11 Tran Phu, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/04/2020

Công Ty TNHH Vie Edu
Mã số thuế:

0316246183

Địa chỉ: 454-456 Nguyễn Trãi , Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 454-456 Nguyen Trai, Ward 08, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education)

Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-04-2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC TME
Mã số thuế:

0316246232

 Điện thoại:

0908134466

Địa chỉ: 105 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105 Nguyen Chi Thanh, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/04/2020

Công Ty TNHH Công Nghệ & Bất Động Sản Gia An
Mã số thuế:

0316217175

Địa chỉ: 323 - 325 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 323 - 325 Hung Vuong, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-03-2020

Công Ty TNHH Quảng Cáo Mai Anh
Mã số thuế:

0316200189

Địa chỉ: 38B Vũ Chí Hiếu, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38B Vu Chi Hieu, Ward 13, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Class A
Mã số thuế:

0316195468

 Điện thoại:

0835.118.899

Địa chỉ: 868 Trần Hưng Đạo, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 868 Tran Hung Dao, Ward 07, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-03-2020

Công Ty TNHH Tnhh Thương Mại Điện Tử Quốc Tế Sài Gòn Aladin
Mã số thuế:

0316200083

Địa chỉ: 911 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 911 Nguyen Trai, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-03-2020

Công Ty TNHH Thời Trang Xấu Xí
Mã số thuế:

0316206494

Địa chỉ: 478 Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 478 Tran Hung Dao, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-03-2020