Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nemo Group
Mã số thuế:

0315899662

Địa chỉ: 17/5 Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17/5 Nguyen Trai, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Vtalent
Mã số thuế:

0315894907

Địa chỉ: số 277 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 277 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Bykenle
Mã số thuế:

0315897062

Địa chỉ: 878 Trần Hưng Đạo, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 878 Tran Hung Dao, Ward 07, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Tengpeng
Mã số thuế:

0315892297

Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Hà Phan, Số 1119 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 2, Ha Phan Building, No 1119, Tran Hung Dao Street, Ward 05, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngôi Sao Thế Giới Sài Gòn
Mã số thuế:

0315891092

Địa chỉ: 62-64 Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 62-64 Nguyen Bieu, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Angelo Of Venice
Mã số thuế:

0315889858

Địa chỉ: 149/16 Nguyễn Tri Phương, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 149/16 Nguyen Tri Phuong, Ward 08, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Tỉnh Cúc
Mã số thuế:

0315888773

Địa chỉ: 50 Trang Tử, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 50 Trang Tu, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-09-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Mi Jewellry
Mã số thuế:

0315862574

Địa chỉ: 102/25 Trần Tuấn Khải , Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 102/25 Tran Tuan Khai, Ward 05, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-08-2019

Công Ty TNHH Khung Tranh Chu Lai
Mã số thuế:

0315866554

Địa chỉ: 111 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 111 Tran Phu, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-08-2019

Công Ty TNHH Đèn Led Chiếu Sáng
Mã số thuế:

0315867847

Địa chỉ: Số 19, đường Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 19, Phung Hung Street, Ward 13, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-08-2019

Công Ty TNHH Wingman Center
Mã số thuế:

0315865790

Địa chỉ: 133/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133/24 Nguyen Chi Thanh, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Tm-sx Tâm Nguyễn
Mã số thuế:

0315860538

Địa chỉ: Số 37A-37B Hùng Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 37a-37B Hung Vuong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp