Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Ebl
Mã số thuế:

0315794437

Địa chỉ: Tầng 2, số 856 Trần Hưng Đạo, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, No 856 Tran Hung Dao, Ward 07, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-07-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Thiên Minh
Mã số thuế:

0315804491

Địa chỉ: 138H Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 138H Nguyen Tri Phuong, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-07-2019

Công Ty TNHH Dtap Pharmacy Việt Nam
Mã số thuế:

0315802864

Địa chỉ: 875 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 875 Tran Hung Dao, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Hứa Thành Đạt
Mã số thuế:

0315795751

Địa chỉ: 72 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72 Bui Huu Nghia, Ward 07, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH 3e Thinking
Mã số thuế:

0315771976

Địa chỉ: 227/198 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 227/198 Nguyen Bieu, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-07-2019

Công Ty TNHH Vải Sợi Nga Linh
Mã số thuế:

0315749917

Địa chỉ: Quầy 97,Trung tâm I,Thương xá Đồng Khánh,465-473 Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Quay 97, Trung Tam I, Thuong Xa Dong Khanh, 465-473 Tran Hung Dao, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty TNHH Giải Trí Điện Tử Thuận Anh
Mã số thuế:

0315750581

Địa chỉ: 988 Trần Hưng Đạo, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 988 Tran Hung Dao, Ward 07, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty CP Scf
Mã số thuế:

0315744570

Địa chỉ: Số 1228 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1228 Vo Van Kiet, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Daily Book Việt Nam
Mã số thuế:

0315746049

Địa chỉ: Lầu 3, 684/28A Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 3, 684/28a Tran Hung Dao, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Ngọc Lan
Mã số thuế:

0315747010

Địa chỉ: 228L3 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 228L3 Tran Hung Dao, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Passion Technology Việt Nam
Mã số thuế:

0315740054

Địa chỉ: tầng lửng, cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Middle Floor, Cao Oc Dai Thanh Binh, No 911-917 Nguyen Trai, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Châu Dân
Mã số thuế:

0315733071

Địa chỉ: 86/15A Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86/15a Tran Binh Trong, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Bora Việt Nam
Mã số thuế:

0315683864

Địa chỉ: 59/13 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 59/13 Tran Phu, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp