Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Madar Prakash
Mã số thuế:

0315573660

Địa chỉ: 980 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 980 Nguyen Trai, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sports and recreation education)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư X1
Mã số thuế:

0315568237

Địa chỉ: 63 - 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63 - 67 An Diem, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH Rô Hoa
Mã số thuế:

0315552597

Địa chỉ: 56 Đường An Bình, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 56, An Binh Street, Ward 05, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Kim Đại Phúc
Mã số thuế:

0315553495

Địa chỉ: 59 C đường An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 59 C, An Duong Vuong Street, Ward 08, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Cyvonne
Mã số thuế:

0315509922

Địa chỉ: 1122 Võ Văn Việt, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1122 Vo Van Viet, Ward 06, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lily Jewelry
Mã số thuế:

0315508460

Địa chỉ: 191 Trần Bình Trọng, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 191 Tran Binh Trong, Ward 03, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Tiến Lợi
Mã số thuế:

0315501176

Địa chỉ: 49/16 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49/16 Huynh Man Dat, Ward 05, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

Công Ty TNHH Allall Info Vietnam
Mã số thuế:

0315499311

Địa chỉ: 911-913-915-917 Nguyễn Trãi , Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 911-913-915-917 Nguyen Trai, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019

Công Ty TNHH Siêu Thị Lông Mi
Mã số thuế:

0315498727

Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 353 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019

Công Ty TNHH Bao Pon
Mã số thuế:

0315489306

Địa chỉ: 117 Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 117 Nguyen Trai, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp