Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Pmac
Mã số thuế:

0316111796

Địa chỉ: 87 Nghĩa Thục, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 87 Nghia Thuc, Ward 05, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Dios Finance
Mã số thuế:

0316124650

Địa chỉ: Lầu 3, Green Bee Building, 684/28A đường Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 3, Green Bee Building, 684/28a, Tran Hung Dao Street, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Mai Nguyên Beauty Academy
Mã số thuế:

0316109691

Địa chỉ: 714/16 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 714/16 Nguyen Trai, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dich Vụ Tín Thành Petro
Mã số thuế:

0316119869

Địa chỉ: Phòng 10 - Tầng lửng Cao ốc Đại Thanh Bình, 911- 913- 915 - 917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 10 - Tang Lung Cao Oc Dai Thanh Binh, 911- 913- 915 - 917 Nguyen Trai, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Xnk Nông Sản Minh Châu
Mã số thuế:

0316124178

Địa chỉ: 61 Lầu 1 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 61 Lau 1 Ngo Quyen, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty Cổ Phần Lusso Enterprise
Mã số thuế:

0316122036

Địa chỉ: 64 Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 64 Nguyen Bieu, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Bạc Đạn Zkbm Việt Nam
Mã số thuế:

0316117501

Địa chỉ: 80B Nguyễn Thời Trung, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80B Nguyen Thoi Trung, Ward 06, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vủ 88
Mã số thuế:

0316113708

Địa chỉ: 88 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 88 Tan Hung, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Khu Vui Chơi Sea World
Mã số thuế:

0316116681

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 321 Tran Hung Dao, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Đạt Khang
Mã số thuế:

0316117029

Địa chỉ: 146/1B Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146/1B Huynh Man Dat, Ward 03, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty Cổ Phần Masteri Central
Mã số thuế:

0316120279

Địa chỉ: 336, An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 336, An Duong Vuong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Thuật Tiến Thịnh
Mã số thuế:

0316110376

Địa chỉ: 316 Đường Trần Phú, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 316, Tran Phu Street, Ward 08, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH My Han Comestic
Mã số thuế:

0316118569

Địa chỉ: 244/8 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 244/8 Do Ngoc Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Ngân Quỳnh Beauty & Service
Mã số thuế:

0316115906

Địa chỉ: 345 An Dương Vương, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 345 An Duong Vuong, Ward 03, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Hoanganhdao
Mã số thuế:

0316102632

Địa chỉ: Số 241B Trần Bình Trọng, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 241B Tran Binh Trong, Ward 08, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp