Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HOÀNG THÂN VINA
Mã số thuế:

0315483054

Địa chỉ: 91 Nguyễn Văn Đừng, Phường 06 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 91 Nguyen Van Dung, Ward 06, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vốn Việt
Mã số thuế:

0315461558

Địa chỉ: Phòng 12, Tầng 2, Toà Nhà The Everich Infinity, 290 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 12, 2nd Floor, The Everich Infinity Building, 290 An Duong Vuong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2019

Công Ty TNHH Ganga Spa & Nail
Mã số thuế:

0315461607

Địa chỉ: 59/4 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 59/4 Tran Phu, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2019

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THẾ AUTO
Mã số thuế:

0315461357

Địa chỉ: 295 Trần Bình Trọng, Phường 04 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 295 Tran Binh Trong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/01/2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC KIM KIM NGUYÊN
Mã số thuế:

0315458682

Địa chỉ: Sạp 5D Chợ Hòa Bình, Đường Nhiêu Tâm, Phường 05 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: Sap 5d Cho Hoa Binh, Nhieu Tam Street, Ward 05, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ A.D&C
Mã số thuế:

0315455064

Địa chỉ: 875/1 Trần Hưng Đạo, Phường 01 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 875/1 Tran Hung Dao, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Quân
Mã số thuế:

0315455089

Địa chỉ: 39 Học Lạc, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39 Hoc Lac, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-12-2018

CÔNG TY TNHH EROS GROUP
Mã số thuế:

0315445757

Địa chỉ: 132/2 Nguyễn Tri Phương, Phường 09 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 132/2 Nguyen Tri Phuong, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DAZZLE
Mã số thuế:

0315446292

Địa chỉ: Văn phòng số 4. 07 Tầng 4, Tòa Nhà Everich Infinity - 290 A, Phường 04 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: Van Phong So 4. 07 Tang 4, Everich Infinity - 290 A Building, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/12/2018

Công Ty TNHH Sheng Tse
Mã số thuế:

0315448797

Địa chỉ: 290 An Dương Vương, Tầng 6 - Phòng 31, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 290 An Duong Vuong, 6th Floor - Phong 31, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp