Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DALUSD LAND
Mã số thuế:

0316665579

Địa chỉ: 540 Trần Hưng Đạo, Phường 02 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 540 Tran Hung Dao, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thiên Hưng
Mã số thuế:

0316661366

Địa chỉ: 12/11 Nguyễn Văn Đừng, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12/11 Nguyen Van Dung, Ward 06, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-12-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SAMMI
Mã số thuế:

0316655524

Địa chỉ: 446 An Dương Vương, Phường 04 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 446 An Duong Vuong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/12/2020

CÔNG TY TNHH SIZMON
Mã số thuế:

0316647114

Địa chỉ: Phòng 10, Tầng lửng, Cao ốc Đại Thanh Bình, Số 911 đường Ngu, Phường 14 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 10, Middle Floor, Cao Oc Dai Thanh Binh, No 911, Ngu Street, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/12/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Anpha
Mã số thuế:

0316651907

Địa chỉ: 323 – 325 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 323 - 325 Hung Vuong, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-12-2020

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Chòm Sao Mới
Mã số thuế:

0316654753

Địa chỉ: Phòng 10, Tầng Lửng, Cao ốc Đại Thanh Bình, Số 911-913-915-917, Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 10, Middle Floor, Cao Oc Dai Thanh Binh, No 911-913-915-917, Nguyen Trai, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-12-2020

Công Ty TNHH Trạm Hoa
Mã số thuế:

0316645004

Địa chỉ: 179/6 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 179/6 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-12-2020

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Văn Kiệt
Mã số thuế:

0316652114

Địa chỉ: 646-648 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 646-648 Vo Van Kiet, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-12-2020

CÔNG TY TNHH CẢI TIẾN KỸ THUẬT ATO
Mã số thuế:

0316645149

Địa chỉ: 05.55 Tầng 5 The Everrich Infinity, 290 An Dương Vương, Phường 04 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Address: 05.55 Tang 5 The Everrich Infinity, 290 An Duong Vuong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/12/2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp
Mã số thuế:

0316645572

Địa chỉ: (Sạp A17, tầng hầm chợ An Đông) 34-36 An Dương Vương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Sap A17, Basement Floor Cho An Dong, 34-36 An Duong Vuong, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp