Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Family Bee
Mã số thuế:

0316015274

Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105 Tran Hung Dao, Ward 06, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Phú Cường Industry
Mã số thuế:

0316014150

Địa chỉ: 835/18z Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 835/18Z Tran Hung Dao, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Nông Sản An Khang
Mã số thuế:

0316010413

Địa chỉ: 666/25 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 666/25 Vo Van Kiet, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Nhật Khang
Mã số thuế:

0316008206

Địa chỉ: 86 Dương Tử Giang, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86 Duong Tu Giang, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ascenti Vn
Mã số thuế:

0316005484

Địa chỉ: 68 Ký Hòa, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 68 Ky Hoa, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Võ
Mã số thuế:

0316003656

Địa chỉ: 44 Dương Tử Giang, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 44 Duong Tu Giang, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Tm-dv Lekzin
Mã số thuế:

0316002620

Địa chỉ: Số 11 Đường Phan Phú Tiên, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 11, Phan Phu Tien Street, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Chánh Việt Hưng
Mã số thuế:

0316001056

Địa chỉ: 269 Trần Phú, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 269 Tran Phu, Ward 08, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Khang Quân
Mã số thuế:

0316000768

Địa chỉ: 19 Công Trường An Đông, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19 Cong Truong An Dong, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp