Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Regenbone
Mã số thuế:

0316193213

Địa chỉ: Tầng 2 The Garden Mall, 190 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor The Garden Mall, 190 Hong Bang, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Long Ngọc Luxury
Mã số thuế:

0316187315

Địa chỉ: Số 50 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 50 Huynh Man Dat, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Cổ Phần Chợ Trực Tuyến
Mã số thuế:

0316192474

Địa chỉ: Văn phòng số 6.04, Tầng 06, Toà nhà Everrich Infinity, số 290 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong So 6.04, 6th Floor, Everrich Infinity Building, No 290 An Duong Vuong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Andantist
Mã số thuế:

0316188277

Địa chỉ: 587 Nguyễn Trãi, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 587 Nguyen Trai, Ward 07, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Sky Wing (vietnam)
Mã số thuế:

0316178712

Địa chỉ: 133-133G đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133- 133G, Nguyen Chi Thanh Street, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty Cổ Phần Houseinvest
Mã số thuế:

0316177275

Địa chỉ: 114 Ngô Quyền, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 114 Ngo Quyen, Ward 08, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Vinahi
Mã số thuế:

0316171403

Địa chỉ: 676/26 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 676/26 Vo Van Kiet, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Học Thành Phố Hồ Chí Minh - Vn
Mã số thuế:

0316177116

Địa chỉ: 2N Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2N Pham Huu Chi, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Du Lịch - Nghỉ Dưỡng Việt Nam
Mã số thuế:

0316175415

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 336 An Duong Vuong, Ward 04, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Wal-tech
Mã số thuế:

0316171604

Địa chỉ: 86/4 Trần Hưng Đạo, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86/4 Tran Hung Dao, Ward 07, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp