Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Newg

Ngày thành lập: 14-08-2018

Địa chỉ: 277/9 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 277/9 Hoang Dieu, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Mã số thuế 0315221725
Tên v.tắt/giao dịch Newg Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Phạm Văn Nguyên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Newg

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính