Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tm-dv Crct
Mã số thuế:

0316228674

Địa chỉ: Số 1 Đường số 7, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street No 7, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-04-2020

Công Ty TNHH Thực Phẩm Lâm Tài
Mã số thuế:

0316195901

Địa chỉ: 184 Tôn Thất Thuyết, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 184 Ton That Thuyet, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Gcl International Việt Nam
Mã số thuế:

0316126400

Địa chỉ: Số 14 Đường số 6, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 14, Street No 6, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH C4 Global (vietnam)
Mã số thuế:

0316090306

Địa chỉ: Số 40/3 Đường Khánh Hội, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 40/3, Khanh Hoi Street, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Gia Bảo
Mã số thuế:

0316080241

Địa chỉ: 243/74/9 Hoàng Diệu, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 243/74/9 Hoang Dieu, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Haha Vn
Mã số thuế:

0316073501

Địa chỉ: Số 7 Đường 33, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 7, Street 33, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Liên
Mã số thuế:

0315971654

Địa chỉ: 243/4/15 Hoàng Diệu, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 243/4/15 Hoang Dieu, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp