Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hà Linh Anh

Ngày thành lập: 19-01-2018

Địa chỉ: 713/3 Đoàn Văn Bơ, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 713/3 Doan Van Bo, Ward 18, District 4, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Mã số thuế 0314850456
Tên v.tắt/giao dịch Ha Linh Anh Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Tùng Bảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Linh Anh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính