Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Nguyên Food

Ngày thành lập: 06-12-2018

Địa chỉ: 158 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 158 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Mã số thuế 0315424210
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Nguyên Food
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Trung Nguyên Food

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính