Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 15- Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Hilotran Exim
Mã số thuế:

0315441720

Địa chỉ: 243/44/13 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 243/44/13 Ton Dan, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-12-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Nguyên Food
Mã số thuế:

0315424210

Địa chỉ: 158 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 158 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Quốc Tế Gia Minh
Mã số thuế:

0314987891

Địa chỉ: 38 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Lộc Phát
Mã số thuế:

0314937121

Địa chỉ: 135 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 135 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-03-2018

Công Ty TNHH Vương Trọng Nghĩa
Mã số thuế:

0314884254

Địa chỉ: Số 101/102 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 101/102 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-02-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựt Hào
Mã số thuế:

0314866551

Địa chỉ: 226 Đường Xóm Chiếu, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 226 Duong, Chieu Hamlet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-01-2018

Công Ty TNHH Hari Beauty Perfect
Mã số thuế:

0314819706

Địa chỉ: Số 42 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 42 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2018

Công Ty TNHH Hoàng Đại Tấn Phát
Mã số thuế:

0314814306

Địa chỉ: Số 369 Đường Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 369, Ton Dan Street, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp