Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng Icrc

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: 270 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 270 Nguyen Tat Thanh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Mã số thuế 0315847431
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trương Ngọc Duy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng Icrc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính