Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 13- Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sang Ngọc Hòa
Mã số thuế:

0316116018

Địa chỉ: Số 47, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 47, Nguyen Tat Thanh Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Sxtm Xnk Kim Phát
Mã số thuế:

0316108338

Địa chỉ: 1K đường Ngô Văn Sở , Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1K, Ngo Van So Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Ht Power
Mã số thuế:

0316105739

Địa chỉ: Tầng 4, 14 -16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor, 14 - 16 Ton Dan, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Talesun Việt Nam
Mã số thuế:

0316090761

Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14-16 Ton Dan, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty Cổ Phần Canum
Mã số thuế:

0315949176

Địa chỉ: 288 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 288 Nguyen Tat Thanh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (Producing measuring, testing, direction finding and controlling equipment )

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Sữa Việt Vina
Mã số thuế:

0315925489

Địa chỉ: Số 1, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Ton Dan, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Sài Gòn Đệ Nhất Tours
Mã số thuế:

0315911285

Địa chỉ: 85 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 85 Nguyen Tat Thanh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Hưng Gia
Mã số thuế:

0315904182

Địa chỉ: 46/12/12 Xóm Chiếu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46/12/12, Chieu Hamlet, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp