Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 13- Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam
Mã số thuế:

0315685484

Địa chỉ: 25 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25 Ton Dan, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Coffee Trà B&b
Mã số thuế:

0315614405

Địa chỉ: 75/5 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 75/5 Nguyen Tat Thanh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-04-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Ddcc
Mã số thuế:

0315396115

Địa chỉ: Số 51 đường Nguyễn Tất Thành, Khu phố 4, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 51, Nguyen Tat Thanh Street, Quarter 4, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰT HƯƠNG
Mã số thuế:

0315280167

Địa chỉ: 81 Lê Văn Linh, phường 13 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 81 Le Van Linh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty TNHH Tài Lộc Số
Mã số thuế:

0315233907

Địa chỉ: Tầng 3, Chung cư Copac Square, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Chung Cu Copac Square, 12 Ton Dan, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-08-2018

Công Ty TNHH Changing Life
Mã số thuế:

0315190474

Địa chỉ: 13 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 13 Doan Van Bo, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp