Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận 4- Hồ Chí Minh

VPĐD ELANCO TIERSUNDHEIT AG TẠI TP.HCM
Mã số thuế:

0315484675

Địa chỉ: PHòNG #24-111, TòA NHà WEWORK E.TOWN CENTRAL, 11 ĐOàN VăN Bơ, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: Phong #24-111, Wework E.town Central Building, 11 Doan Van Bo, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng (Administrative practice and office assistance)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH GLOBEVISA GROUP VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315480991

Địa chỉ: Phòng 24-153, tòa nhà E.Town Central, số 11 đường Đoàn Văn B, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 24-153, E.town Central Building, No 11, Doan Van B Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

Công Ty TNHH Velox Global Logistics Việt Nam
Mã số thuế:

0315478209

Địa chỉ: 20/1 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/1 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-01-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Aj & A
Mã số thuế:

0315449543

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà E Town Central, Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24th Floor, E Town Central Building, No 11 Doan Van Bo, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-12-2018

Công Ty Cổ Phần Saligroup
Mã số thuế:

0315449141

Địa chỉ: 99 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 99 Le Quoc Hung, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-12-2018

CÔNG TY TNHH SOLID RETAILS
Mã số thuế:

0315437925

Địa chỉ: 79 Đoàn Như Hài, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 79 Doan Nhu Hai, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/12/2018

CÔNG TY TNHH SOLID DECORS
Mã số thuế:

0315438206

Địa chỉ: 79 Đoàn Như Hài, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 79 Doan Nhu Hai, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỒNG NGỌC
Mã số thuế:

0315358871

Địa chỉ: TS1-0304, Tầng 3, Lô Officetel, Cao ốc The Tresor Residence, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: Ts1-0304, 3rd Floor, Lot Officetel, Cao Oc The Tresor Residence, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH VIỆT MINH HẢI
Mã số thuế:

0315357821

Địa chỉ: Số TS2.5.04, khu Officetel, tầng 5, khối tháp TS2, tòa nhà, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: No Ts2.5.04, Khu Officetel, 5th Floor, Khoi Thap Ts2, Toa Nha, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH VLAW
Mã số thuế:

0315342085

Địa chỉ: 68/14 Hoàng Diệu, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 68/14 Hoang Dieu, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH ASIA NEXT LEVEL
Mã số thuế:

0315335627

Địa chỉ: 68/21 Lê Văn Linh, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 68/21 Le Van Linh, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sports and recreation education)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp