Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Hippocampus Studio
Mã số thuế:

0315728988

Địa chỉ: B10.12, Tầng 10, Tháp B, Tòa nhà Rivergate Residence 155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B10.12, 10th Floor, Thap B, Rivergate Residence 155 Ben Van Don Building, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Wgaca
Mã số thuế:

0315719207

Địa chỉ: 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 132 Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Seagull Cargo Logistics
Mã số thuế:

0315717721

Địa chỉ: số A1.0507 Tầng 5, tòa A1, Cao ốc Hòa Bình số 346, đường Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No A1.0507 Tang 5, Toa A1, Cao Oc Hoa Binh So 346, Ben Van Don Street, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Top Quality For Home
Mã số thuế:

0315709505

Địa chỉ: Số 237/42/12 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 237/42/12 Hoang Dieu, Ward 08, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Tâm Hy
Mã số thuế:

0315709826

Địa chỉ: 174/25 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 174/25 Le Quoc Hung, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Libra Cloud
Mã số thuế:

0315686181

Địa chỉ: 92B/15/16A Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 92b/15/16a Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam
Mã số thuế:

0315685484

Địa chỉ: 25 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25 Ton Dan, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Basico
Mã số thuế:

0315676183

Địa chỉ: GO-02.02 tầng 2 cao ốc Galaxy, số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Go-02.02 Tang 2 Cao Oc Galaxy, No 9 Nguyen Khoai, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Orchid
Mã số thuế:

0315681345

Địa chỉ: 122/27/36 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 122/27/36 Ton Dan, Ward 10, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Bình Nhật Phát
Mã số thuế:

0315685572

Địa chỉ: 31 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 31 Hoang Dieu, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Ph
Mã số thuế:

0315669531

Địa chỉ: 200/14C đường Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 200/14C Duong, Chieu Hamlet, Ward 14, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Sài Gòn Beauty House
Mã số thuế:

0315669235

Địa chỉ: Số 4 đường số 21, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4, Street No 21, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-05-2019

Công Ty TNHH Tm Xnk Ngọc Hiếu
Mã số thuế:

0315655659

Địa chỉ: 7 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7 Ton That Thuyet, Ward 18, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Property T
Mã số thuế:

0315654895

Địa chỉ: 58/24/24 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 58/24/24 Ton That Thuyet, Ward 18, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp