Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Gcl International Việt Nam
Mã số thuế:

0316126400

Địa chỉ: Số 14 Đường số 6, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 14, Street No 6, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Vân Hồng Minh
Mã số thuế:

0316126376

Địa chỉ: 198/74 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 198/74 Doan Van Bo, Ward 09, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Sống An Nhiên
Mã số thuế:

0316125566

Địa chỉ: 329 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 329 Hoang Dieu, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Join Md Việt Nam
Mã số thuế:

0316122131

Địa chỉ: 23-116, Toà nhà E.Town Central, Lầu 23, Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23- 116, E.Town Central Building, Lau 23, No 11 Doan Van Bo, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Vi Dung
Mã số thuế:

0316117325

Địa chỉ: A.07.05, Tầng 7, Khu Tháp A, Khu Thương mại- Dịch vụ, Cao ốc Rivergate Residence, số 151-155, Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A.07.05, 7th Floor, Khu Thap A, Khu Thuong Mai- Dich Vu, Cao Oc Rivergate Residence, No 151-155, Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Sang Ngọc Hòa
Mã số thuế:

0316116018

Địa chỉ: Số 47, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 47, Nguyen Tat Thanh Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Bobo Garden Group
Mã số thuế:

0316106041

Địa chỉ: Căn A.3A.14, 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can A.3a.14, 132 Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Sxtm Xnk Kim Phát
Mã số thuế:

0316108338

Địa chỉ: 1K đường Ngô Văn Sở , Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1K, Ngo Van So Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Quốc Tế Hải Trung Kim
Mã số thuế:

0316113271

Địa chỉ: 303 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 303 Ben Van Don, Ward 02, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vekaz
Mã số thuế:

0316103241

Địa chỉ: 51 Đường 41, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 51, Street 41, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Nimbl
Mã số thuế:

0316108352

Địa chỉ: 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 132 Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH D.f Asia
Mã số thuế:

0316103523

Địa chỉ: 266/82 Đường Tôn Đản, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 266/82, Ton Dan Street, Ward 08, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Ht Power
Mã số thuế:

0316105739

Địa chỉ: Tầng 4, 14 -16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor, 14 - 16 Ton Dan, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp