Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thực Phẩm Lâm Tài
Mã số thuế:

0316195901

Địa chỉ: 184 Tôn Thất Thuyết, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 184 Ton That Thuyet, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Yg Consulting
Mã số thuế:

0316196278

Địa chỉ: Số 12 Đường 10B, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 12, 10B Street, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trần Gia Ecm
Mã số thuế:

0316189217

Địa chỉ: Phòng 25 Tầng 4 Tháp TS1 Tòa nhà Tresor (TS1.04.25 Tresor), 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 25 Tang 4 Thap TS1, Tresor Building (TS1.04.25 Tresor), 39-39B Ben Van Don, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Bamboo Technology Asia
Mã số thuế:

0316193936

Địa chỉ: A04.19, Tháp OT1, Toà Nhà Saigon Royal, Số 35, Đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A04.19, Thap Ot1, Saigon Royal Building, No 35, Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bếp Hai Lúa
Mã số thuế:

0316185163

Địa chỉ: Kios số 12, Tầng trệt 360B Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Kios So 12, Ground Floor 360B Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Adapt
Mã số thuế:

0316191142

Địa chỉ: 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 384 Hoang Dieu, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vac
Mã số thuế:

0316191047

Địa chỉ: 39-41 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39-41 Le Thach, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Seaha
Mã số thuế:

0316189538

Địa chỉ: Căn hộ Officetel số SGR.O1-07.23, Tầng 7, Saigon Royal, 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can Ho Officetel So SGR.O1-07.23, 7th Floor, Saigon Royal, 34-35 Ben Van Don, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Quản Lý Ciarb Việt Nam
Mã số thuế:

0316182388

Địa chỉ: Officetel TS1.3.33, Cao ốc The Tresor Residence, số 39-39B, đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Officetel TS1.3.33, Cao Oc The Tresor Residence, No 39-39B, Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Silica Việt Nam
Mã số thuế:

0316184917

Địa chỉ: Văn phòng số 22, Tầng 6, Khối Tháp A, Tòa nhà Millennium Masteri, số 132, Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong So 22, 6th Floor, Khoi Thap A, Millennium Masteri Building, No 132, Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Talesun Renewable Việt Nam
Mã số thuế:

0316184762

Địa chỉ: 151-155 Đường Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 151- 155, Ben Van Don Street, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Ilzalham
Mã số thuế:

0316186424

Địa chỉ: 100/7 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 100/7 Ton Dan, Ward 10, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty Cổ Phần Cda Việt Nam
Mã số thuế:

0316180729

Địa chỉ: Lô Officetel số B.7.25 Tầng 7 Chung cư Rivergate Residence số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lot Officetel So B.7.25 Tang 7 Chung Cu Rivergate Residence So 151-155 Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Dự Án Vĩnh Thịnh Hưng
Mã số thuế:

0316174299

Địa chỉ: B2.24, Tầng 2, Block B Toà nhà Milennium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B2.24, 2nd Floor, Block B, Milennium Building, 132 Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Kpm Advisory
Mã số thuế:

0316177437

Địa chỉ: A2.04.17, Tầng 4, khu 1, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A2.04.17, 4th Floor, Khu 1, 346 Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp