Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Long An
Mã số thuế:

0316634884

Địa chỉ: 2A Đường Số 4 , Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2a, Street No 4, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

CÔNG TY TNHH ANNECO
Mã số thuế:

0316664222

Địa chỉ: 85-86-87 Bến Vân Đồn, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 85-86-87 Ben Van Don, Ward 09, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÙNG VINH
Mã số thuế:

0316667054

Địa chỉ: Số 166A Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 166a Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

Công Ty Cổ Phần Well Daily
Mã số thuế:

0316667777

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa Nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 1, H3 Building, 384 Hoang Dieu, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

CÔNG TY TNHH THAYUMI
Mã số thuế:

0316663187

Địa chỉ: Phòng 4.09, Tầng 4, Khu 1, Tòa nhà The Tresor, Số 39-39B Bế, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 4.09, 4th Floor, Khu 1, The Tresor Building, No 39-39B Be, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/12/2020

Công Ty TNHH Mega Uri
Mã số thuế:

0316660563

Địa chỉ: U42 Nguyễn Hữu Hào, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: U42 Nguyen Huu Hao, Ward 08, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-12-2020

Công Ty TNHH Mtv Hân Ngọc Phát
Mã số thuế:

0316659991

Địa chỉ: 144/16/1 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 144/16/1 Nguyen Khoai, Ward 02, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-12-2020

CÔNG TY TNHH MTV QUEEN LADY
Mã số thuế:

0316656486

Địa chỉ: 23 Vĩnh Hội, phường 04 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 23 Vinh Hoi, Ward 04, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/12/2020

Công Ty TNHH Kenda Farben (việt Nam)
Mã số thuế:

0316655179

Địa chỉ: B.8.04, Tầng 8, Khu Officetel, Tháp B Tòa nhà RiverGate Residence, 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B.8.04, 8th Floor, Khu Officetel, Thap B, Rivergate Residence Building, 151 - 155 Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-12-2020

CÔNG TY TNHH L+ARCHETECTURE & INTERIOR DESIGN
Mã số thuế:

0316651745

Địa chỉ: Số 7 đường 34, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 7, Street 34, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/12/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Dakbla
Mã số thuế:

0316649922

Địa chỉ: B.10.10, Tầng 10, Khối Tháp B, Khu Officetel, Rivergate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B.10.10, 10th Floor, Khoi Thap B, Khu Officetel, Rivergate Residence, 151-155 Ben Van Don, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp