Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠT THÀNH PHÁT
Mã số thuế:

0315489673

Địa chỉ: 42/34 Đường Hoàng Diệu, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 42/34, Hoang Dieu Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH MJ.HAIR
Mã số thuế:

0315486009

Địa chỉ: 303/41/1 Bến Vân Đồn, Phường 02 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 303/41/1 Ben Van Don, Ward 02, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH TECHABLE
Mã số thuế:

0315486023

Địa chỉ: L7 Và L8, Tầng Lửng Lô B, Tòa Nhà Chung Cư Khánh Hội 01, Số, phường 01 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: L7 Va L8, Middle Floor, Lot B, Chung Cu Khanh Hoi 01 Building, So, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

VPĐD ELANCO TIERSUNDHEIT AG TẠI TP.HCM
Mã số thuế:

0315484675

Địa chỉ: PHòNG #24-111, TòA NHà WEWORK E.TOWN CENTRAL, 11 ĐOàN VăN Bơ, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: Phong #24-111, Wework E.town Central Building, 11 Doan Van Bo, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng (Administrative practice and office assistance)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH GLOBEVISA GROUP VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315480991

Địa chỉ: Phòng 24-153, tòa nhà E.Town Central, số 11 đường Đoàn Văn B, phường 12 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 24-153, E.town Central Building, No 11, Doan Van B Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

Công Ty TNHH Velox Global Logistics Việt Nam
Mã số thuế:

0315478209

Địa chỉ: 20/1 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/1 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-01-2019

CÔNG TY TNHH TOMO TOM'S VINA
Mã số thuế:

0315455723

Địa chỉ: 63 Khánh Hội, phường 03 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 63 Khanh Hoi, Ward 03, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOMI
Mã số thuế:

0315456332

Địa chỉ: 124 Khánh Hội, phường 06 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 124 Khanh Hoi, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

VPĐD MJL SERVICES PTE. LTD TẠI TP.HCM
Mã số thuế:

0315458964

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa Nhà H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, H3 Building, 384 Hoang Dieu, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp