Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EAGLES

Ngày thành lập: 18/10/2018

Địa chỉ: 459B Hai Bà Trưng, Phường 08 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 459b Hai Ba Trung, Ward 08, District 3, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 0315339526
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Địa chỉ N.Đ.diện 304I Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 304i Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Eagles

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính