Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Halleujah Home

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: 229 Bis Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 229 Bis Hai Ba Trung, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 0314891981
Tên v.tắt/giao dịch Halleujah Home Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trần Quang Khoa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Halleujah Home

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính