Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Chánh Đại

Ngày thành lập: 12-06-2019

Địa chỉ: Tầng 3, 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, 382/17-19 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0315734558
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Chánh Đại
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Triệu Văn Dồm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Chánh Đại

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính